Actua

Journalistiek

Het actieplatform #praktijktestennu stelde twee weken geleden een vraag aan alle Vlaamse democratische partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams en Federaal parlement.

De berichtgeving en informatie rond IS in het Nederlandstalig gebied is doorgaans weinig diepgaand en beperkt zich meestal tot wat impressionistisch facebookgeklets. Beide publicaties die onlangs bij uitgeverij Pelckmans verschenen ontsnappen hieraan

Kif Kif & School zonder Racisme smolten beider expertise samen tot een workshop 'Media & Beeldvorming' voor de 3de graad van het secundair onderwijs. Vanaf Januari 2016 zullen we langs scholen gaan om jongeren bewust en kritisch te leren omgaan met media; mediaformats, discours en beeldvorming.

Opinies

Of de oefening geslaagd is, blijkt relatief te zijn want velen plaatsen vraagtekens over het resultaat. Wat alleszins buiten discussie staat, is dat het gaat over een heel moedige inspanning van kinderen, ouders, leraren, school en reportagemakers.

Koppen zond de reportage “De Verdeelde Klas” uit, die moest aantonen hoe ingebakken en genormaliseerd racisme is in onze Belgische samenleving. Op dat vlak zijn we in België blijven stilstaan. Of misschien zelfs… achteruit gegaan?

Tessa Vermeiren trekt haar steun voor de vrouwen van Boeh! terug. Ik lees dat en ik wil reageren. Ik wil haar vertellen dat ze is vergeten te nuanceren. Ik wil haar vragen wat 'gewone vrouwenkleren' zijn en waarom ik volgens haar norm niet vrouw genoeg ben.

Mediawatch

Het klinkt als een gewaagde uitspraak, maar dit is wat Groen-voorzitster Meyrem Almaci vaak te lezen krijgt in haar mailbox. Dat zij louter wordt uitgenodigd in televisiedebatten omdat ze en vrouw vanuit een etnisch-culturele minderheid is.

06-07-2015 | Ulrike Vandamme | Lees verder

De voorzichtige 1ste stappen richting een diverse openbare omroep zijn gezet. Presentatrice Ihsane Chioua Lekhli is daar een voorbeeld van. Zij presenteert sinds 2013 als één van de eerste gekleurde gezichten De Zevende Dag. Kif Kif sprak met haar.

22-06-2015 | Ulrike Vandamme | Lees verder

Onderzoek

Met trots en grote bezorgdheid stelde Stichting P&V belangrijke spelers voor in het precaire debat van vroegtijdig schoolverlaten en jongerenwerkloosheid. Vol enthousiasme vertelden vele sprekers over hun projecten en de resultaten van hun inspanningen.

E-books

Atef Saed, journalist en syndicalist, verblijft 10 jaar in een gevangenis. Hij wordt een zwijgzaam man, maar niet verbitterd. In 2003 leidt hij een FOS/AC ABVV project om de vakbondswerking van de Palestijnse vakbond te versterken.

Andere stemmen

Allerhande burgerbewegingen, die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving nemen het heft in eigen handen. Maar de samenwerking tussen burger en staat blijkt in de praktijk erg moeilijk. De Staat van de Burger gaat op zoek naar de antwoorden.

Onze stad is divers en bruist van talent, die moet ook vertaald worden naar onze personeelsbestand.

Met haar actieplan tegen armoede wil de Vlaamse regering kinderarmoede tegen 2020 halveren. Vandaag schrapt ze een derde van de subsidies van elf projecten met kansarme kinderen. Hoe het wel kan toont Jong Groen in haar congrestekst rond armoede en sociale ongelijkheid.

Dossiers

Het klinkt als een gewaagde uitspraak, maar dit is wat Groen-voorzitster Meyrem Almaci vaak te lezen krijgt in haar mailbox. Dat zij louter wordt uitgenodigd in televisiedebatten omdat ze en vrouw vanuit een etnisch-culturele minderheid is.

Elke keer dat geweld ergens in de wereld verbonden wordt met religie begint opnieuw het gemompel. Sommigen zeggen dat de anderen barbaren zijn en zo negeren ze zelfveroorzaakte gruwel. Sommigen noemen het zinloos en ontkennen op die manier de eigen verantwoordelijkheid ...

Het actieplatform #praktijktestennu stelde twee weken geleden een vraag aan alle Vlaamse democratische partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams en Federaal parlement.

http://www.kifkif.be/actua/