“Dit is het probleem! Jouw doek! Jouw lange kleren!”

12-05-2016 | Kif Kif

De leerkracht die de poort kwam opendoen zag mij staan met de politie en begon meteen met de vinger te wijzen. Ik zou hen allemaal geprovoceerd hebben met mijn hoofddoek.

Een student Lerarenopleiding aan de Thomas More Hogeschool Mechelen contacteerde Kif Kif met haar verhaal over hoe zij vandaag behandeld werd op Virgo Plus, een middelbare school in Vilvoorde. Een anonieme getuigenis van hoe racisme en discriminatie leidde tot fysiek geweld van een schooldirecteur.

‘Voor een schoolopdracht werden alle studenten toegewezen aan een school, voor de Week van de Diversiteit. Het doel is om in dialoog te treden met leerlingen van verschillende etnische achtergronden. Ik en een aantal medestudenten moesten naar Virgo, een school in Vilvoorde. We kwamen daar aan en werden gevraagd om ons in een apart lokaal te zetten.’

De studente draagt een hoofddoek, iets waar het onderwijzend personeel en de schooldirecteur ook volgens andere bronnen die Kif Kif sprak zeer vijandig tegenover staan.

‘Een leerkracht kwam langs en vroeg mij of ik mijn hoofddoek wilde afzetten. Ik vroeg haar waarom dit een probleem was. Ik ben geen leerling van de school, ik was daar als studente voor een schoolopdracht en dan nota bene nog om het op productieve wijze over diversiteit te hebben. De bedoeling is juist om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende vormen van diversiteit en hierover in gesprek te gaan. Ik vroeg de leerkracht of ik anders de directeur mocht spreken, zodat ik de situatie kon uitleggen. De leerkracht begeleidde mij vervolgens naar de directie.’

‘De schooldirecteur begon meteen te roepen: “Dit is het probleem! Jouw doek! Jouw lange kleren!” Ik bleef kalm en probeerde hem uit te leggen wat het doel was van mijn schoolopdracht en mijn aanwezigheid in de school. Hij begon nog harder te schreeuwen en mij te duwen, dat ik onmiddellijk “zijn” domein moest verlaten. “Dit is mijn schooldomein, jij moet hier weg, nu!”, riep hij. Hij stond enorm dicht bij mij, en duwde mij meermaals naar achteren. Ik vroeg hem of hij ook zo zou reageren als meerdere mensen dit zouden horen, en toen probeerde hij mijn gsm uit mijn handen te trekken. Ik was zo geschrokken, hij maakte mij bang.”

De studente is vervolgens naar buiten gelopen en contacteerde de politie. Ze wilde klacht neerleggen tegen de schooldirecteur voor het verbale en fysieke geweld dat hij stelde, maar de politie zei dat ze het beter gewoon konden uitpraten. Ondanks het feit dat ze nog steeds in shock was van wat er gebeurd was, besloot ze dat het wel wilde proberen. Eenmaal terug bij de school, veranderde alles.

‘De leerkracht die de poort kwam opendoen zag mij staan met de politie en begon meteen met de vinger te wijzen. Ik zou hen allemaal geprovoceerd hebben met mijn hoofddoek. De politie ging eerst alleen met de leerkracht spreken, maar niet met de schooldirecteur, want die was er zogenaamd niet. Toen bracht de politie mij en enkele personeelsleden van de school (die dus niet eens aanwezig waren toen het voorval plaatsvond) in een ruimte, om het uit te praten dacht ik. Dat was echter niet de bedoeling merkte ik meteen. Zowel de politie als het onderwijspersoneel spraken van een misverstand en begonnen met het geven van “goed advies”. “Je moet aan je toekomst denken, zet toch gewoon die hoofddoek af. Dat zal veel beter zijn voor je.” Opeens stond ik daar alleen, over de agressieve houding van de schooldirecteur werd zelfs niet gesproken. De schooldirecteur kwam achteraf toch naar buiten, en riep in het bijzijn van de politieagenten nogmaals dat ik “zijn domein moest verlaten”. Alles draaide om mij en die hoofddoek, niet om het feit dat ik aangevallen was. Ik ben huilend naar huis vertrokken, ik weet niet hoe het nu verder moet.’

De studente wenst anoniem te blijven, maar Kif Kif vindt het belangrijk dat haar verhaal naar buiten komt. Dit kan niet. In geen enkele situatie, met geen enkel excuus is dit te verantwoorden. Kif Kif contacteerde Virgo Plus en kreeg volgende korte reactie van de schooldirecteur: “Ik wens enkel te zeggen dat ze liegt.”

Wij hopen dat hier gevolg aan gegeven wordt en dat de getuigenis van deze studente niet genegeerd wordt door zowel het beleid als zij die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.

http://www.kifkif.be/actua/%E2%80%9Cdit-is-het-probleem-jouw-doek-jouw-lange-kleren%E2%80%9D