15.000 mensen op Mars tegen Terreur en Haat

24-04-2016 |

BRUSSEL - 15.000 burgers en organisaties verzamelden zich vandaag in Brussel op de Mars tegen de Terreur en de Haat om de slachtoffers van de aanslagen te herdenken. Samen pleiten ze voor eenheid en voor een samenleving die mensen verenigt in plaats van polariseert.

In de opvallend diverse mars liepen burgers mee uit alle geledingen van de samenleving en vanuit verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. De slachtoffers en betrokken personeelsleden van Brussels Airport en STIB kregen een bijzondere plaats toebedeeld. De geëmotioneerde zus van slachtoffer Walter Benjamin riep bij de slotgetuigenissen op om niet toe te geven aan het geweld: “Draag zorg voor elkaar. Anders zijn de slachtoffers voor niets gevallen."

De man van Loubna Lasquini schreef een tekst die werd voorgelezen door een vriendin: “We moeten bruggen bouwen in plaats van muren.” Wouter Hilaert van Hart Boven Hard, één van de organiserende bewegingen, bevestigt dat het nu het moment is om te verenigen. “Enkel door meer solidariteit en gelijkheid kan onze samenleving veiliger worden. Dat signaal is hier vandaag duidelijk gegeven, door een indrukwekkend diverse waaier aan betrokken burgers."

 

Info: Wouter Hillaert (0495/845.706)

http://www.kifkif.be/actua/15000-mensen-op-mars-tegen-terreur-en-haat