Actie Rechtuit

19-09-2008 | Diederik De Mezel

Deze actie werd niet beschouwd als een eindpunt maar de slogans zijn basismateriaal om verder te discussiëren, om meerjarenplannen te stofferen, om nieuwe projecten uit te werken en signalen te geven aan het beleid.

 

   Samenlevingsopbouw Gent vzw en Intercultureel Netwerk Gent vzw ondersteunen Gentse bewoners in hun streven naar een betere samenleving. Ze focussen vooral op die groepen die het moeilijker hebben (sociale huurders, mensen zonder papieren, vereenzaamden, …). Zij weten immers als geen ander hoe uitsluiting op vlak van onderwijs, huisvesting, cultuur, … of andere grondrechten aanvoelt. Vanuit hun ervaring hebben ze dan ook een aantal ideeën over hoe het nog beter zou kunnen. Ze staken hiervoor de koppen bij elkaar op één van de vele voorbereidende workshops.
Mensen zonder wettig verblijf wonen in Gent dikwijls in mensonterende omstandigheden. Verschillende Gentse organisaties worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd. Met de werkgroep 'huisvesting voor mensen zonder wettig verblijf' willen Intercultureel Netwerk Gent, Samenlevingsopbouw-Gent, CAW Visserij, CAW Artevelde en Woonfonds de schrijnende huisvestingssituatie van mensen zonder wettig verblijf aanklagen en erop wijzen dat huisvesting - net zoals gezondheid en onderwijs - een fundamenteel grondrecht moet zijn, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Om deze thema’s kracht bij te zetten zakten op woensdag 20 september een 100 tal geëngageerde Gentenaars af naar het Sint-Baafsplein in een kanariegeel T-shirt. Op de voorkant stond “ik kom op voor…” en op de achterkant hun persoonlijke slogan. Dit was een moment voor de bewoners om van de 19° gordel hun mening te uiten, ook een moment om elkaar over die wijken heen te ontmoeten en voor autochtonen en allochtonen om via de slogans vast te stellen dat er meer gelijkenissen dan verschillen zijn. Deze actie werd niet beschouwd als een eindpunt maar de slogans zijn basismateriaal om verder te discussiëren, om meerjarenplannen te stofferen, om nieuwe projecten uit te werken en signalen te geven aan het beleid. De inhoud van de bundel met daarin ook de slogans van de verschillende doelgroepen werd door Michèle Van Elslander(Woordvoerder van Samenlevingsopbouw) plechtig voorgesteld aan alle aanwezigen waaronder ook politici uit het Gentse. Vera Dua(groen), Martine De Regge(Schepen van Sociale zaken, huisvestiging en Emancipatie) Rudy Coddens (Shepen van Onderwijs en Opvoeding), Rita Uytendaele (OCMW-Voorzitter), Matthieu Dierckx(Voorzitter CD&V-fractie), Filip Watteeuw(fractieleider Groen), Christophe Peeters(Schepen van Financiën ), Sas Van Rouveroij(1ste Schepen), Els Nijskens (Dienst Sociale zaken). Op het feestelijk programma stonden Yildizruhu oriëntaalse dans door kinderen, Rocsa-singers a capella koor, Moussa Dembélé balafoo en de officiële bekendmaking van de slogans voorgelezen door Patrice De Meyer(Samenlevingsopbouw Gent). Tal van standen zoals een theetuin, lichtkrant en een schminkstand voor kinderen verfraaiden het Sint-Baafsplein. Het gebeuren werd met de nodige ernst en grappige noot aan elkaar gepraat door Kris Dom en Fans Wieme. De surpriseact was het prachtige kinderkoor verzorgd door de 3 en 4de klas van de school De Loods gelegen in de Muide. Het ganse gebeuren werd afgesloten met Biezebaaze akoustisch terwijl de geëngageerde Gentenaars genoten van het succes en het zon overgoten Sint-Baafsplein.
Meer informatie: http://www.samenlevingsopbouwgent.be meer foto's op www.minomedia.be

http://www.kifkif.be/actua/actie-rechtuit