Allochtone en autochtone jongeren met psychische en gedragsproblemen: verschillende trajecten naar de hulpverlening?

18-02-2009 | Ina Lodewyckx, Astrid Janssens, Peter Ysabie & Christiane Timmerman

Er bestaan aanwijzingen dat allochtone jongeren moeilijker toegang krijgen tot centra voor algemeen welzijnswerk en centra voor geestelijke gezondheidszorg. In de meer repressieve en penitentiaire vormen van opvang en behandeling zouden ze dan weer oververtegenwoordigd zijn.

Er bestaan aanwijzingen dat allochtone jongeren moeilijker toegang krijgen tot centra voor algemeen welzijnswerk en centra voor geestelijke gezondheidszorg. In de meer repressieve en penitentiaire vormen van opvang en behandeling zouden ze dan weer oververtegenwoordigd zijn.De laatste decennia zijn er verschillende diensten opgericht voor een vroegtijdige detectie van psychische problemen en gedragsproblemen, maar zij krijgen nog steeds niet de nodige aandacht en begeleiding om deze rol op een efficiënte wijze uit te. Binnen de jeugdhulpverlening erkent men reeds een aantal jaren dit probleem. Tal van jongeren lijken verloren te lopen in een niemandsland tussen de bijzondere jeugdbijstand en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Gemeenschapsinstellingen (en ook andere voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand) zitten met de handen in het haar als het gaat over de steeds toenemende begeleiding van jongeren met psychiatrische problemen, en omgekeerd weet men binnen het kader van een ziekenhuis geen raad met jongeren met een al te uitgesproken gedragsprobleem. Er bestaan bovendien aanwijzingen dat allochtone jongeren moeilijker toegang krijgen tot centra voor algemeen welzijnswerk en centra voor geestelijke gezondheidszorg. In de meer repressieve en penitentiaire vormen van opvang en behandeling zouden ze dan weer oververtegenwoordigd zijn. Mogelijk heeft dit te maken met een gebrekkige toegankelijkheid van de aangeboden hulpverlening en een te beperkt hulpverleningsaanbod. Welke factoren bij dit proces een rol spelen is echter weinig onderzocht.

In voorliggende studie gaan we na welk traject allochtone en autochtone jongeren met psychische problemen en gedragsproblemen naar en binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en bijzondere jeugdbijstand afleggen. Meer concreet bestuderen we de knelpunten en mechanismen die ertoe leiden dat allochtone jongeren moeilijker hun weg vinden naar hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. Verschillende delen van dit rapport zullen herkenbaar zijn voor hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg, de bijzondere jeugdbijstand en bij het jeugdrecht. Wij hopen dan ook dat een lectuur van dit rapport door de betrokken sectoren zal leiden tot het nemen van bepaalde initiatieven en het uitbreiden van bestaande.

http://www.kifkif.be/actua/allochtone-en-autochtone-jongeren-met-psychische-en-gedragsproblemen-verschillende-trajecten-n