Applaus voor Zuhal Demir

05-03-2015 | Kif Kif Redactie (Tinne Kenis, Sükran Bulut)

U had een verschil kunnen maken door te zeggen dat u ‘beleefde complimenten van op een afstand’ egostrelend vindt, maar dat 'opdringerige achtervolgers' niet geapprecieerd worden?

Humo en P-Magazine, 2 magazines die je achteloos kan doorbladeren op zoek naar wat foto's en teasers - het ene al wat frivoler dan het andere - hebben deze week iets gemeen. Op beider cover prijkt de bevallige N-VA Politica Zuhal Demir. Van concurrentie tussen bladen geen sprake, deze week. 

OVER FEMINISME

Wat zou Sofie Peeters hiervan vinden?

Het regent reacties. In Reyers Laat wordt Demir als 'politieke babe' van Vlaanderen aangekondigd, in het gesprek haalt Demir nog aan dat ze aanvankelijk uitsluitend voor haar werk als politica wilde beoordeeld worden. 'Maar dat de tijd er nu wel rijp voor was?', vulde Van Gils aan. Alsof dit een normale zet in de carrière van elke vrouwelijke politica zou zijn. Rik Torfs heeft het bij wijze van grap nog even over de diepte van haar décolleté. En naast de kritische noot van de 3de gast, waar niet verder op ingegaan wordt, is dat zowat alles wat hierover kan gezegd worden. Een bloemlezing van mannelijke reacties op sociale media, ook van collega's van Mevrouw Demir, besparen we u.

Wat zouden we graag met Sofie Peeters aan een tafeltje zitten. Dan kunnen we haar vragen wat het fundamentele verschil is tussen de reacties van mannen in haar documentaire Femme de la Rue en de reacties op de verschijning van Demir in P-Magazine.  Of wat vindt Sofie van de stelling dat bouwvakkers naar Zuhal mogen fluiten, maar ‘allochtone’ jongeren die haar lastig vallen als ze gaat joggen vervelend zijn?  

Is die ene vorm van seksisme dan verwerpelijker dan de andere?

 

OVER STIGMATISERING

De pijn valt nog wel mee, Mevrouw Demir

In het interview in P-magazine lezen we dat u er van Kif Kif stevig van langs krijgt. We willen u er echter op wijzen dat u er niet 'van langs krijgt' omwille van de plaats op aarde waar uw ouders geboren zijn of het niveau van uw Nederlands. We beargumenteren uw discours dat volgens ons ongelijkheid in de hand werkt. 

U had een verschil kunnen maken door te zeggen dat u ‘beleefde complimenten van op een afstand’ egostrelend vindt, maar dat 'opdringerige achtervolgers' niet geapprecieerd worden. Maar dát is jammer genoeg een stem die nog echt te vaak afwezig is in het mainstream discours. Een stem die een feit omschrijft zonder er irrelevante informatie aan toe te voegen die een hele bevolkingsgroep stigmatiseert.

 

 

OVER POLITIEK EN MEDIA

Een applaus dus…

Vandaag focussen wij daarom vooral op uw subliem mediastrategisch inzicht waardoor plots iedereen Zuhal Demir van dichtbij gezien heeft. Met ‘iedereen’ bedoelen we dan een overwegend mannelijke autochtoon-Vlaams middenklasse electoraat. Ook een hokje, toegegeven, maar wel een dat voor een overgroot percentage de Vlaamse media redacties bezet en dus aan de hand van stereotype beeldvorming de publieke opinie blijft vervormen. En voor die doordachtheid krijgt u van Kif Kif een luid applaus!

En daarna nog eentje extra, voor uw uitstekend onderhandelingsvermogen bij het afsluiten van de exclusiviteitscontracten van P-magazine én Humo, waardoor u gelijktijdig mocht verschijnen op de cover van beide bladen. Speciaal voor dát deel van de lezers dat vindt dat u als politica met inhoud iets te ver gaat in P-magazine, is er dan toch nog de ‘inhoud’ voor de meerwaardezoeker in Humo.

Staande ovatie!

 

 

http://www.kifkif.be/actua/applaus-voor-zuhal-demir