Armoededossier: Inleiding

24-05-2011 | Joke Clijsters

Dat 2010 het ‘Jaar van de Armoede’ is, zult u geweten hebben.

Geen gebrek aan berichtgeving over armoede in al zijn vuile gedaanten dit jaar, met als klap op de vuurpijl de werelddag van verzet tegen extreme armoede op 17 oktober jongstleden. Ook Kif Kif doet geheel in eigen stijl een boekje open over armoede in België. Voorbij kurkdroge cijfers, maar ook voorbij vrijblijvende anekdotiek, willen we een aantal structurele problemen signaleren over verschillende domeinen heen: ongelijkheid in het onderwijs, taalachterstand, discriminatie en racisme, tewerkstelling, huisvesting, globalisering, het economisch kapitalistisch systeem, bereikbaarheid van hulp aan armen, deelname aan beleid en samenleving, drempels, uitsluiting en meer.

Bovendien leggen we als vanouds de focus op het interculturele aspect van armoede. Hoewel armoede een universeel probleem is, kleurt de specifieke situatie van etnisch-culturele minderheden in armoede immers nog net iets donkerder. Bovenop de reguliere problemen waar ‘autochtone’ armen mee te maken krijgen, moeten etnisch-culturele minderheden tegen een aantal bijkomende moeilijkheden opboksen. Daarbij komt dat armoedebestrijding en –beleid weinig aandacht heeft voor deze specifieke problemen.

Bekijk onze foto's

De komende weken en maanden zullen een aantal artikels rond dit thema op onze website verschijnen. Alle artikels worden gebundeld in ons dossier Interculturele Armoede. We lijsten een aantal onderzoeksresultaten op uit de recente publicatie ‘Armoede in België’(1). Ook kunt u een bespreking lezen van een andere studie over allochtone vrouwen en armoede (2) onder deze link.

Er komt een reeks interviews met prominente deskundigen. De bevindingen van verenigingen die strijden tegen armoede - het middenveld - komen ook ruim aan bod. Ook krijgen een aantal ervaringsdeskundigen, mensen in armoede dus, het woord. Tot slot formuleren we naar goede gewoonte een aantal beleidsvoorstellen, onder het motto ‘kennis hoeft geen dode letter te blijven’.

Welkom in de wereld van armoede.

Bronnen:

(1) Dierkcx D., Van Herck, N. & Vranken, J. Armoede in België. Acco 2010.

(2) Krols, Y., Van Robaeys, B. & Vranken, J. (red.), Gelijke kansen voor morgen. Een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen. 2008.  

http://www.kifkif.be/actua/armoededossier-inleiding