Brussel 2030: moslimmeerderheid of miskennen werkelijkheid?

14-02-2012 | Jan Hertogen

Men kan zich afvragen wat al te zeggen is over het aantal moslims in 2030

Aantal en % moslims in 2010 en 2030 in de Brusselse gemeenten en
de belangrijkste gemeenten in het Vlaamse en Waalse gewest.

De erkenning van de godsdiensten is de beste garantie voor het behoud van de
(bestaande) sociale orde, voor de eerbied voor het gezag en de bevordering van
de publieke moraliteit " zo stelt de grondwet. Is de Belgische staat niet zelf
mee verantwoordelijk voor de niet optimale (geloofs)opvoeding en ondersteuning
van moslimkinderen en - gelovigen in scholen, vrije tijd, hospitalen, gevangenissen
door de discriminerende en nog altijd voortdurende onderfinanciering van de islam?

Inleiding

Op 13/11/2010 organiseerde "La Penséé et les Hommes", de Franstalige Humanistische Vereniging, een colloquium met de uitdagende titel: Een moslimmeerderheid in Brussel in 2030: Hoe ons voorbereiden op een beter 'samen leven'. Op 17 november 2010 publiceerde Le Soir op haar titelbladzijde de update van de npdata berekening over het aantal moslims in Brussel. Aanleiding voor de Franstalige lekenvereniging aan ons om een bijdrage te leveren voor hun colloquiumrapport dat in december 2011 werd gepubliceerd. Dit artikel, in het Nederlands opgemaakt en door hen in het Frans vertaald, wordt hieronder nu ook voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd.

Het colloquiumrapport Une majorité musulmane à Bruselles en 2030: comment nous préparer à mieux "vivre ensemble", 2011 is verschenen als nr. 84 van de publicaties door La Pensée et les Hommes en is daar te bestellen. Het bevat de 6 lezingen op het colloquium en 10 bijdragen waarvoor achteraf mensen werden aangesproken. Een unieke en uit vele oogpunten merkwaardige bundeling van vaststellingen en meningen over een thema dat vele geesten beroert.

Professor Felice Dassetto was erg aangesproken door onze methode en berekening van het aantal moslims en hij heeft ze opgenomen in z'n recent boek "L'Iris et le Croissant" dat in enkele Nederlandstalige media werd besproken onder de titel 1/4 van de Brusselaars is moslim, zie ondermeer Brusselnieuws, zonder evenwel naar de bron van deze vaststelling te verwijzen, dat is dus onderhavige BuG.

Omdat het al enige tijd geleden is dat we nog iets over 'moslims in Brussel' te berde brachten en de cijfers van aantal vreemdelingen per gemeente voor 2008, 2009, 2010 nog altijd niet verschenen zijn, en dus geen update kan gemaakt worden, publiceren we het artikel met daarin ook de cijfers van aantal moslims in België, de gewesten, maar vooral ook per gemeente in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in 2010 en 2030 als BuG 157.

Men kan zich afvragen wat al te zeggen is over het aantal moslims in 2030. Niet meer maar ook niet minder dan het Planbureau en het AD SEI over de bevolkingscijfers die recent nog geupdated werden nu van 2010 tot 2060, nadat ze pas in 2007 hun vorige oefening deden. Ook zij gaan voort op 'recente' evoluties met inbegrip van migratie. Ook npdata gaat in haar vooruitberekening voort op de evoluties zoals uit de laatste 5 jaar is af te lezen.

We signaleren ook nog onze lezing van 25/11/2011, "Moslims in Brussel: perspektieven en invloed", gehouden in de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten in Brussel en gepubliceerd op dewereldmorgen.be onder de titel "De toekomst van moslims in Brussel is stralend", n.a.v. de uitreiking van de jaarlijkse emancipatieprijs door VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) waar ondermeer de vertegenwoordiger van minister Bourgeois de prijzen heeft overhandigd.

Tot slot: moet het van Bert Anciaux afhangen?

Voor al wie begaan is met migratie en asiel, politiek en beleid op de eerste plaats, wordt het toch wel tijd om over de volledige migratiegegevens te beschikken voor zeg maar 2008, 2009 en 2010, zodat niet enkel op 2007 dient voortgegaan om een idee te hebben over de migratiestromen per nationaliteit bv, want dat zijn de meest recente die gepubliceerd zijn door het Ad SEI, de enige statistische beleidsbron waarop dient voortgegaan. Wanneer stelt iemand daarover eens een parlementaire. Bert Anciaux geeft alleszins het goede voorbeeld door in de senaat de vraag te stellen wanneer een update beschikbaar komt van het aantal personen in het wachtregister asiel, zie Vraag Bert Anciaux van 28/12/2011. Voor wanneer het antwoord?


BuG 157

on-line Printversie (17p)

Jan Hertogen, socioloog

www.npdata.be
 

http://www.kifkif.be/actua/brussel-2030-moslimmeerderheid-of-miskennen-werkelijkheid