Brusselse kortgedingrechter legt verbod op om het licht de ganse nacht te laten branden in de cellen van de drie DHKP-C gevangenen in de gevangenis te Brugge

22-09-2008 | Raf Jespers, Jan Fermon & Nadia Lorenzetti (Progress Lawyers Network)

De gevangenisdirectie te Brugge heeft, volgens haar eigen verklaring, steeds gehandeld op duidelijke instructie van de Minister van Justitie en bepaalde beslissingen van de kortgedingrechter naast zich neergelegd.

 

Brusselse kortgedingrechter legt verbod op om het licht de ganse nacht te laten branden in de cellen van de drie DHKP-C gevangenen in de gevangenis te Brugge  

   Reeds voor de vijfde keer heeft de Brusselse kortgedingrechter zich uitgesproken over het speciale gevangenisregime van de drie gevangenen van de Turkse linkse beweging DHKP-C, die reeds sedert 28 februari 2006 in de gevangenis te Brugge verblijven. In al deze uitspraken heeft de kortgedingrechter het speciale regime voor “terroristen” ofwel geheel ofwel gedeeltelijk geschorst. De laatste uitspraak van de kortgedingrechter wordt bij dit persbericht gevoegd. De vier voorgaande uitspraken kunnen op verzoek aan u worden overgemaakt.  

De essentie van de rechterlijke uitspraken is dat 'het etiket terrorisme niet automatisch een speciaal celregime rechtvaardigt'. Het speciaal celregime bestond in maatregelen van isolatie (geen contact met andere gevangenen, beperkt familiebezoek achter glas...), strenge controle (op telefoon, briefwisseling, regelmatige naaktfouille, celcontrole 's nachts om de 30 minuten...) en mensonterende maatregelen (naaktfouille, verstoring van de nachtrust).  

De gevangenisdirectie te Brugge heeft, volgens haar eigen verklaring, steeds gehandeld op duidelijke instructie van de Minister van Justitie en bepaalde beslissingen van de kortgedingrechter naast zich neergelegd. Het meest flagrant was dit voor het tot tweemaal toe opgelegde verbod om de nachtrust te storen bij middel van een specifieke of algemene maatregel. Nadat de rechter had verboden om het licht (twee nachtlampen van 40 watt) 's nachts in de cel om de 30 minuten aan te doen, vond de directie op instructie van de Minister van Justitie er niet beter op dan het licht de ganse nacht te laten branden.  

Twee van de drie gedetineerden zijn tegen deze onmenselijke toestand in hongerstaking gegaan.  

De kortgedingrechter heeft nu opnieuw en nogmaals duidelijk verbod opgelegd "om de ganse nacht een lamp te laten branden". De directie van de gevangenis te Brugge en de Minister van Justitie worden opnieuw terechtgewezen. "Prima facie is het voor weinig discussie vatbaar, zelfs eerder flagrant, dat het laten branden van het licht in de cel van eisers hun nachtrust op systematische wijze verstoort", motiveert de rechter in zijn beschikking.   De verdediging van de gedetineerden vindt het van groot belang dat de diverse rechterlijke tussenkomsten duidelijk maken dat het etiket 'terrorisme' niet automatisch aanleiding mag geven tot een celregime waarbij de elementaire mensenrechten niet meer dienen gerespecteerd te worden.  

De verdediging moet tenslotte ook vaststellen dat de Minister van Justitie en de gevangenisdirectie te Brugge ondanks duidelijke opeenvolgende beslissingen van de kortgedingrechters een gebrek aan respect voor deze beslissingen van de rechterlijke macht hebben getoond en gepoogd hebben de beslissingen naast zich neer te leggen.   Raf Jespers (advocaat Saz Kaya)   Jan Fermon (advocaat Musa Asoglu)   Nadia Lorenzetti (advocaat Akar Ozordulu Sükriye)

http://www.kifkif.be/actua/brusselse-kortgedingrechter-legt-verbod-op-om-het-licht-de-ganse-nacht-te-laten-branden-in-de-