Burgerschap en binding: de vitaliteit van microkosmopolitisme

19-10-2008 | Evelien Tonkens, Menno Hurenkamp & Vanessa Nigten (Universiteit Amsterdam)

Voor u ligt een onderzoeksverslag van de eerste fase van een onderzoek naar burgerschap en binding onder Nederlandse burgers

Bron: Internet

07/02/2008 - Evelien Tonkens, Menno Hurenkamp & Vanessa Nigten (Universiteit Amsterdam)  

Voor u ligt een onderzoeksverslag van de eerste fase van een onderzoek naar burgerschap en binding onder Nederlandse burgers. Het betreft burgers met diverse etnische achtergronden en diverse soorten bindingen met maatschappelijke organisaties. Centraal staat de vraag of burgerschap een goede noemer is om mensen met verschillende culturele achtergronden te binden. Daartoe hebben we aan de hand van discussies in focusgroepen onderzocht hoe burgers tegen burgerschap aankijken. Kunnen verschillende burgers zich vinden in de term burgerschap? Wat verstaan ze er zelf onder? Wat vinden ze rechten en plichten van burgers? Wat willen ze als burger voor de samenleving doen, en onder welke voorwaarden? Willen mensen burgerschap vormgeven door meedoen of meepraten: door praktische inzet of door dialoog en debat? Willen ze zich liever inzetten voor hun eigen gemeenschap, hun eigen buurt of voor de samenleving? Via kennis of via zorgzaamheid? Aansluiting zoeken bij scholen, buurtwerk of onderwijs aanpassen?

En als burgerschap als noemer voor binding wordt neergezet, moet daarbinnen dan eenheid of diversiteit centraal staan? Doet beleid er met andere woorden goed aan om gedeelde opvattingen en ervaringen te zoeken en te benadrukken, of zou men meer aandacht moeten besteden aan het erkennen en verkennen van verschillen tussen (groepen) burgers? In ons definitieve rapport beantwoorden we deze vragen via drie deelonderzoeken: focusgroepen, uitdieping van ons eerdere onderzoek Wat burgers bezielt en een oriëntatie op burgerschap en binding in Groot-Brittannië. In dit rapport beperken we ons hoofdzakelijk tot de focusgroepen en Groot-Brittannië. In de hiernavolgende paragraven over deze deelonderzoeken leggen we preciezer uit hoe deze onderzoeken zijn opgezet en uitgevoerd. In de vijfde paragraaf geven we aan in welke richting de analyse van het materiaal van ons eerder rapport Wat burger bezielt wijst. In deze paragraaf 1 geven we het theoretische gereedschap weer dat ons geholpen heeft bij het analyseren van al ons materiaal.


 

http://www.kifkif.be/actua/burgerschap-en-binding-de-vitaliteit-van-microkosmopolitisme