Coolpolitics

12-09-2008 | Joke Weckesser, Marc-Antoon De Schryver en Saïd M. Anneli

 22/08/2006 -    Met haar Coolpolitics-debatten wil MTV naar eigen zeggen controversiële thema’s bespreekbaar maken door bij jongeren hun politieke en maatschappelijke belangstelling aan te boren.[1]

Op 4 augustus, de dag voor de Amsterdamse Gaypride, voelde de zender zich dan ook geroepen om een debat met als titel ‘It’s raining men – islam en homo’s’ te organiseren.[2] “Gaan homo’s en allochtonen samen?”; dat was de centrale vraag die werd voorgelegd aan de panelleden Boris Dittrich (D66), Femke Halsema (GroenLinks), Frits Huffnagel (VVD) en Mohammed Benzakour (columnist).  

TV richt zich naar jongeren en uiteraard kunnen we hun streven om deze doelgroep te betrekken in het politiek-maatschappelijke debat alleen maar toejuichen. Het format van het programma laat echter niet toe om dit doel te bereiken. Daarvoor zijn de programmamakers zelf verantwoordelijk.  

Neem nu alleen al de titel en de centrale vraagstelling van dit debat: ‘gaan allochtonen en homo’s samen?’. Dit drijft de polarisering ten top: allochtonen aan de ene en homo’s aan de andere kant van het spectrum. Hoe kunnen deze polen met elkaar verzoend worden? Het debat wil nagaan of allochtonen en holebi’s elkaar überhaupt wel kunnen ontmoeten. Het spreekt voor zich dat zo’n titel het verloop van het debat in een welbepaalde, confronterende richting stuurt.  

Och, het kind moest natuurlijk een naam krijgen. Dus laten we verder kijken – naar de inhoud van het debat. Ook daar schiet ‘It’s raining men’ tekort. Het format van Coolpolitics, waar alles ‘snel’ moet gaan, laat de vorm primeren op de inhoud van het debat. Een spervuur van vragen, waarop de panelleden verwacht worden in enkele seconden een pasklaar antwoord te formuleren. En intussen flitsen zgn. informatieve teksten over het scherm; de kijker krijgt amper de tijd ze te lezen, laat staan ze te verwerken. Zo kan je natuurlijk niet de vereiste diepgang in de discussie bereiken. Wat je krijgt is geen dialoog maar een dovemansgesprek waarin iedereen koppig op z’n standpunt blijft staan en schreeuwerig z’n eigen grote gelijk verkondigt.    De vragen werden ook vaak zo gesteld dat ze onmogelijk verhelderende antwoorden konden opleveren. Zo werd de vraag of er sprake zou zijn van een dubbele moraal in de islam voorgelegd aan één van de autochtone (niet-moslim) panelleden, die niet eens islamdeskundige bleek te zijn.  

Gelukkig wisten toch tenminste twee van de panelleden en enkele mensen uit het publiek de valkuilen van het Coolpolitics te vermijden. Zij slaagden erin om ondanks het spervuur van aanvalsvragen toch een genuanceerd inzicht te formuleren. Een speciale vermelding verdienen vooral twee interventies die de confrontatie tussen homo’s en moslims in het hedendaagse Nederland in haar context plaatsten – een context van racisme en ongelijkheid. Zo wezen Benzakour en Dittrich op de selectieve verontwaardiging die het debat over deze kwestie kenmerkt: de homofobie uit moslimhoek lokt kennelijk meer verontwaardiging uit dan de homofobie van de SGP of George W. Bush. En een dame uit het publiek had de verdienste om de link te leggen tussen het gebrek aan politieke of maatschappelijke rechten van moslims in Nederland en hun neiging om een zondebok (de homo’s) te zoeken – een universeel mechanisme.  

Het lijkt ons zeer de vraag of de polariserende MTV-aanpak zijn vruchten afwerpt en of de ‘inhoudelijke, grootschalige, inspirerende en relevante debatten’[3] ook werkelijk ‘de politieke en maatschappelijke belangstelling aanboren’[4]. De slappe bijdragen op het discussieforum van de MTV-coolpolitics-website[5] laten dit alvast niet uitschijnen.  

Coolpoltics, ‘It’s Raining Men’ MTV 16 augustus 2006, 19 uur   Herhalingen: 18 augustus, 16 uur 19 augustus, 17u30
22 augustus, 23u35   Joke Weckesser (Het Roze Huis, Toledo-Project), Marc-Antoon De Schryver (Holebifederatie, project De Zoete Dialoog) en Saïd M. (lid van Merhaba).   www.hetrozehuis.be www.holebifederatie.be www.merhaba.be  

[1] Bron: MTV-website: http://www.mtv.nl/homepage/artikel.php?article=499§ion=tv&subsection=TV%20Guide [2] Met de steun van het Hivos, het VSB-fonds, Stichting Doen, Stichting Democratie en Media, het Trutfonds, Schorer en de bedrijven Surfnet en Connexxion. [3] Bron: MTV-website: http://www.mtv.nl/homepage/artikel.php?article=499§ion=tv&subsection=TV%20Guide [4] Bron: MTV-website: http://www.mtv.nl/homepage/artikel.php?article=499§ion=tv&subsection=TV%20Guide [5] http://www.mtv.be/coolpolitics/forum.php?fid=6

http://www.kifkif.be/actua/coolpolitics