(Culturele) diversiteit in de Vlaamse podiumkunsten

07-11-2008 | Pieter Van der Gheynst UAMS-begeleider: Prof. dr. Joris Capenberghs Instellingsbegeleider: Michel Uytterhoeven Scriptie ingediend tot het bekomen van het diploma GAS Cultuurmanagement

Bron: Internet 08/07/2008 - Pieter Van der Gheynst UAMS-begeleider: Prof. dr. Joris Capenberghs Instellingsbegeleider: Michel Uytterhoeven Scriptie ingediend tot het bekomen van het diploma GAS Cultuurmanagement UNIVERSITEIT ANTWERPEN U AMS Academiejaar 2004-2005  

Culturele diversiteit, de multiculturele samenleving, de hoofddoekenkwestie, kleurrijke festivalletjes, de moord op Theo Van Gogh, moslimfundamentalisme, allochtone zelf(red)organisaties, de Turkse kruidenier om de hoek, en ga zo maar verder. Het heeft allemaal wel iets met culturele diversiteit te maken en het toont telkens een ander facet van een uiterst complex gegeven. Een gevoelig gegeven ook, met veel valkuilen, mogelijkheden tot vervorming van de realiteit, tot stereotypering, tot miskenning. Een realiteit vol uitdagingen dus. Michel Uytterhoeven van het VTi zei me tijdens een eerste ontmoeting dat culturele diversiteit wellicht hét thema van de 21ste eeuw wordt en dat het zoeken naar een adequate invulling ervan ons voor een grote uitdaging stelt. Aangezien uitdagingen er zijn om ten volle aan te gaan, wil ik alvast mijn eigen (kleine) steentje bijdragen en zien hoe deze uitdaging specifiek op het vlak van podiumkunsten kan worden aangegaan. Wat betekent culturele diversiteit binnen het theater? Wat gebeurt er reeds op dit vlak? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de problemen? In hoeverre zijn gegevens als ‘culturele diversiteit’ of ‘marginaliteit’ (in de zin van kunstvormen die zich in de marge bevinden) inspirerende bronnen voor artistieke creativiteit? Samen met het VTi en een aantal makers en organisatoren ben ik in een heel boeiend én divers werkveld gedoken. Om de complexiteit van het onderzoeksthema te illustreren, wil ik vier paradoxen aanhalen. Ze illustreren hoe men bij elke reflectie over culturele diversiteit rekening moet houden met verschillende (tegengestelde) realiteiten en de zaken zoveel mogelijk in perspectief moet zien. Feiten komen namelijk tegenover wensen te staan, intenties tegenover daden, behoeften tegenover mogelijkheden, theorieën tegenover praktijken.  

http://www.kifkif.be/actua/culturele-diversiteit-in-de-vlaamse-podiumkunsten