De Desi Community: EENHEID IN DIVERSITEIT - tweede generatie Indiërs en Pakistanen in België

16-05-2013 | Rose-Lima Van Keer

De Desi community geeft de jongeren de mogelijkheid om de strikte genderregels die gehanteerd worden in hun gemeenschap in het geheim te doorbreken.

In de antropologische veldstudie in bijlage wordt onderzocht hoe de ruimtelijk verspreide tweede generatie Indiërs en Pakistanen in België in een context van interne sociale, religieuze, taalkundige en economische verscheidenheid overgaan tot de uitvinding van een eigen etnische identiteit en cultuur. 

Van maart 2010 tot april 2011 werd hoofdzakelijk in Brussel veldwerk verricht. Tijdens deze periode werd gebruik gemaakt van participerende observatie en werd er overgegaan tot de afname van semi-gestructureerde diepte-interviews. De klassieke etnografie wordt aangevuld met een internetetnografie.

De informanten rekenen zichzelf tot de Desi community, een inclusieve, grensoverschrijdende gemeenschap die bestaat uit jongeren van Zuid-Aziatische afkomst die in Europa leven. Deze imagined community die gezien moet worden als een nieuwe etnische groep komt tot stand door het gedeeld gebruik van sociale netwerksites. Enerzijds geeft de Desi community de jongeren de mogelijkheid om de strikte genderregels die gehanteerd worden in hun gemeenschap in het geheim te doorbreken. De virtuele ruimte neemt hierbij de vorm aan van heterotopie. Anderzijds is hun Desi-identiteit een reactie op processen van alteriorisering die zich afspelen tussen hen en de dominante groep. Deze tweede generatie gaat binnen de third space die ze innemen over tot de constructie van een Desi-jongerencultuur door gebruik te maken van een aantal etnische markers.

Deze jongerencultuur die grotendeels gefaciliteerd wordt door het internet mag niet gezien worden als een ‘verzet’ tegen de werelden waarvan ze deel uitmaken aangezien de ‘Desi-stijl’ georiënteerd wordt door de familie, de gemeenschap en het lokale. Door hun Desi-identiteit te performen gaan de jongeren een nieuwe cultuur of traditie uitvinden die vaak ook hun activiteiten stuurt bij reizen naar het land van herkomst. Desondanks de tweede generatie geheime grensoverschrijdende relaties aangaat binnen de Desi community schuiven we, op basis van de huwelijkspreferenties van de informanten, de hypothese naar voren dat de Desi community slechts een tijdelijk jeugdverschijnsel is.
 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
OPLEIDING SOCIALE EN CULTURELE ANTROPOLOGIE

DESIS:
EENHEID IN DIVERSITEIT
Een antropologisch onderzoek naar de
etnische identiteitsbeleving van
tweede generatie Indiërs en Pakistanen in België

Promotor : Prof. Dr. C.L. PANG MASTERPROEF
Verslaggever : Prof. Dr. P. DEVLIEGER aangeboden tot het verkrijgen
van de graad van Master
in de Sociale en Culturele
Antropologie door
Rose-Lima VAN KEER
academiejaar 2010-2011 

http://www.kifkif.be/actua/de-desi-community-eenheid-in-diversiteit-tweede-generatie-indiers-en-pakistanen-in-belgie