De Gemeenschap van het verschil

08-10-2010 | Karolien Poisqhhuet

Directeurs en scholengemeenschappen vragen zich af hoeveel verschil toegelaten mag worden in een school. Leerstof waar decennialang niet aan getwijfeld werd, wordt nu door bepaalde religieuze groepen betwist.

Deze masterproef handelt over het vraagstuk van de toenemende diversiteit in de hedendaagse samenleving. De verscheidenheid aan levensstijlen neemt almaar toe en dit brengt allerlei vreemde gebruiken en tradities met zich mee. In openbare ruimtes botst men dagelijks op deze eigenaardigheden en men weet niet wat men hierover moet denken. De onzekerheid neemt toe over hoe we met die vreemdheid moeten omgaan. Er bestaat geen twijfel meer over: onze capaciteiten om met verschil om te gaan worden tegenwoordig ernstig op de proef gesteld.

HET VRAAGSTUK VAN DE TOENEMENDE DIVERSITEIT


Deze masterproef handelt over het vraagstuk van de toenemende diversiteit in de hedendaagse samenleving. De verscheidenheid aan levensstijlen neemt almaar toe en dit brengt allerlei vreemde gebruiken en tradities met zich mee. In openbare ruimtes botst men dagelijks op deze eigenaardigheden en men weet niet wat men hierover moet denken. De onzekerheid neemt toe over hoe we met die vreemdheid moeten omgaan. Er bestaat geen twijfel meer over: onze capaciteiten om met verschil om te gaan worden tegenwoordig ernstig op de proef gesteld. yyygg hh


Ook in scholen zorgt de toenemende diversiteit voor spanningen. Directeurs en scholengemeenschappen vragen zich af hoeveel verschil toegelaten mag worden in een school. Leerstof waar decennialang niet aan getwijfeld werd, wordt nu door bepaalde religieuze groepen betwist. Het toenemend aantal levensovertuigingen doet vragen rijzen over welke leerinhouden nog langer als waardevol beschouwd mogen worden.

Bij de start van het nieuwe schooljaar in 2009 laaide het hoofddoekendebat weer helemaal op en in de daaropvolgende maanden was deze kwestie niet weg te slaan uit de media. In kranten en op radio en televisie werd door verschillende actoren gediscussieerd en gedebatteerd over de manier waarop men vandaag dient om te gaan met het toenemende verschil in de samenleving. Wat vooral duidelijk geworden is, is dat het vinden van een antwoord op de deze vragen allesbehalve eenvoudig is. De hoeveelheid en verscheidenheid aan meningen en uitspraken omtrent dit thema laten zien dat de hoofddoekenkwestie en het islamdebat complexe vraagstukken zijn. Er zijn niet zomaar kant-en-klare antwoorden waar iedereen het mee eens is. Deskundigen uit verschillende vakdomeinen buigen zich over het thema, maar niemand lijkt een antwoord te vinden. Het gaat hier niet om een kwestie die te beantwoorden is vanuit rationele logica. Hiervoor zijn er te vaak emoties mee gemoeid. Dit is duidelijk zichtbaar in de passie die steeds terugkeert in gevoerde discussies op televisie, in de kranten, op straat. Uit de hevigheid waarmee het debat plaatsvindt en het gebrek aan eensgezindheid kunnen we afleiden dat er een grote publieke bezorgdheid bestaat over de hoofddoeken- en islamkwestie.

In deze masterproef wil ik de verschillende meningen over omgaan met dit verschil in kaart brengen en op zoek gaan naar een pedagogisch antwoord op het vraagstuk van omgaan met diversiteit.

Het onderzoek van deze masterproef heb ik natuurlijk niet alleen gevoerd. Professor Danny Wildemeersch heeft me hierin begeleid. Hij gaf me verschillende literatuurtips en onze discussies over omgaan met verschil en de hoofddoekenkwestie zorgden voor veel inspiratie. Hij voorzag mijn teksten van de nodige feedback en wanneer ik afdwaalde zorgde hij ervoor dat ik terug op het juiste spoor terecht kwam.

Als eerste geef ik een overzicht van de manier waarop ik te werk gegaan ben bij het voeren van het onderzoek. De volgorde van de verschillende fasen en een verantwoording van mijn keuzes hierin zijn te lezen in de methodologische verantwoording. Vervolgens ga ik dieper in op het begrip „common sense‟ (van Leeuwen, 2003; 2005). Doorheen de masterproef zal dit concept geregeld ter sprake komen en voor een beter begrip van de tekst is het noodzakelijk de betekenis ervan op voorhand te bespreken. In een derde deel geef ik weer welke vragen ik wens te beantwoorden met deze masterproef. Hierin vermeld ik het doel en de onderzoeksvraag van het onderzoek. Daarna ga ik dieper in op een aantal uiteenlopende visies op omgaan met verschil. Tot slot geef ik mijn pedagogisch antwoord op het vraagstuk van de toenemende diversiteit en op de hoofddoekenkwestie. Dit doe ik door te onderzoeken wat „educatie‟ betekent en op zoek te gaan naar vruchtbare aanknopingspunten in de verschillende visies op omgaan met verschil.

http://www.kifkif.be/actua/de-gemeenschap-van-het-verschil