De hoofddoek blijft een issue

14-04-2014 | Siska Hoebeeck

Ze plooien zich juist meer terug op hun afkomst en religie door dit verbod en worden gehinderd in een volwaardige identiteitsontplooiing.

Beste meneer Verhoeven

Beste krant die ik al jaren trouw lees

Ik ben boos en verontwaardigd.

Afgelopen vrijdag (11/04) schreef u een stuk waarin u onder het mom van een “pragmatische neutraliteit” de mening en identiteit van een deel van de Belgisch bevolking niet aan bod laat komen. Verder in de krant bericht ook uw collega Tom Ysebaert op zeer eenzijdige wijze over het hoofddoekenverbod op scholen. ['Scholen willen de klok niet terugdraaien' DS 11/04 ] 

Ik kruis hier niet mijn degens om een cultuurgevecht met u te beginnen over de holle begrippen als ‘vrijheid’, ‘open maatschappij’, ‘individuele expressie’ die deze artikels zijn binnengeslopen.

Neen, ik heb een vraag voor u: waarop baseert u zich om te zeggen dat: ‘dankzij het verbod, de hoofddoek nu geen issue meer is en dat neutraliteit beter werkt?’

U heeft goed geluisterd naar de schooldirecties en de top van het GO! maar heeft u ook oor voor de stem van de jonge moslima’s zelf? Ik begrijp heel goed dat de directies geen olie op het vuur willen gooien – zeker na de hevige reacties van enkele jaren terug . Maar van journalisten verwacht ik dat zij de mening van alle betrokken partijen horen voordat ze een zaak als non-issue bestempelen.

Ik ben leerkracht op een school in Borgerhout en in de praktijk merk ik dat het hoofddoekverbod nog bijna elke dag voor opschudding zorgt. Onderstaande mail die een van mijn leerlingen een maand geleden verstuurde naar een middenveldorganisatie, illustreert dit:

Ik ben Fadoua*, 19 jaar. Ik zit op school in Borgerhout. En vanaf dit jaar is de hoofddoek niet toegelaten als je ergens naar toe gaat met school. Dat ligt me enorm dwars niet alleen ik, mijn mede leerlingen ook natuurlijk. (…). Ik ben echt kwaad want zowel de school als mijn hoofddoek zijn voor mij belangrijk. Wat zouden jullie mij aanraden? Wij worden er telkens mee geconfronteerd en ik weet niet echt een oplossing.


Een verbod zorgt er niet voor dat de leerlingen zich vrijer en vlotter bewegen. Neen, integendeel. De puberende meisjes worden gedwongen om een deel van hun identiteit op school op zij te schuiven waardoor ze zich vaak onzekerder en afzijdig t.o.v. school en andere instituties gaan gedragen. Ze plooien zich juist meer terug op hun afkomst en religie door dit verbod en worden gehinderd in een volwaardige identiteitsontplooiing.

Sinds dit jaar is in het GO! de hoofddoek ook op uitstap verboden. Het gevolg is dat vele meisjes niet meer meegaan op uitstap en dat leerkrachten met een ongemakkelijk gevoel achterblijven. Welke positie neem je in als leerkracht? Volharden en straffen of tegen het GO!reglement in de hoofddoek op straat door vingers zien? Mevrouw Heremans, ik vraag mij af hoe uw leerkrachtenteam met dergelijke situaties omgaat?
Meneer Verhoeven, bent u nu nog altijd overtuigd dat een reglement beter werkt ? Altijd welkom in mijn klas om in alle vrijheid en neutraliteit een babbeltje te slaan met Fadoua en haar vriendinnen. Zij zullen u graag vertellen dat de hoofddoek voor hen een issue is en blijft.

Siska Hoebeeck

*fictieve naam

 

>>> Dit stuk verscheen in de weekendeditie van De Standaard [12/04

>>>> Siska is leerkracht en Kif Kif vrijwilliger 
 

http://www.kifkif.be/actua/de-hoofddoek-blijft-een-issue