De ondervertegenwoordiging van allochtonen in het universitair onderwijs

22-10-2008 | Van Craen & Meryam Amaci ( UH) (VUB)

Bron: Internet 07/02/2008 - Van Craen & Meryam Amaci ( UH) (VUB)   

 CIJFERS, OORZAKEN EN REMEDIES

Hoofdstuk 11  

Maarten Van Craen SEIN – Overheid en Samenleving, Universiteit Hasselt Meyrem Almaci Dienst Coördinatie Onderwijsbegeleiding, Rectoraat/faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

  Klik hier voor het hoofdstuk  

Nadat we in hoofdstuk 10 inzicht hebben verworven in de onderwijsachterstand die allochtonen  oplopen in het basis- en secundair onderwijs, richten we in dit hoofdstuk onze pijlen op een aspect van het gelijke kansen-verhaal dat lange tijd buiten het blikveld van beleidsmakers en onderzoekers is gebleven: de instroom en doorstroom van allochtonen in het universitair onderwijs. Gezien het belang van hogere studies in een groeiende kenniseconomie is het de hoogste tijd om inzicht te krijgen in de problematiek van de ondervertegenwoordiging van allochtonen in het hoger onderwijs. De voorbije twee jaar was er sprake van een ‘ontwakend bewustzijn’met betrekking tot het belang van een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in het universitair onderwijs. De Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen (UA) gingen voor de eerste keer na hoeveel allochtonen zich bij hen inschreven en in welkemate ze doorstroomden naar de hogere jaren (Almaci & Van Craen, 2005; Cantillon & Rottiers, 2005). Belangrijk gegeven is bovendien dat de onderzoekers van deze universiteiten een analoge analysemethode gebruikten. Dit stelt ons in staat om niet alleen een overzicht te geven van de resultaten, maar ze ook te vergelijken.

  http://www.site.kifkif.be/iquality/onderwijs/ondervert.pdf

http://www.kifkif.be/actua/de-ondervertegenwoordiging-van-allochtonen-in-het-universitair-onderwijs