De school van de ongelijkheid

22-10-2008 | Nico Hirtt, Ides Nicaise, Dirk De Zutter (EPO)

Bron: Internet 08/02/2008 - Nico Hirtt, Ides Nicaise, Dirk De Zutter (EPO)   De school van de ongelijkheid Nico Hirtt, Ides Nicaise, Dirk De Zutter Uitgeverij Epo - Persmap    

Klik hier voor de persmap  

Context

In de kennissamenleving verschuift de rol van ‘herverdeler van kansen’ steeds meer van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid naar het onderwijs. Dit laatste is potentieel de krachtigste hefboom voor sociale integratie van achtergestelde groepen. Tegelijk is het in zijn huidige organisatie ook de instelling bij uitstek die bijdraagt tot de reproductie van sociale ongelijkheden van generatie op generatie. In “De school van de ongelijkheid” gaan Hirtt, Nicaise en De Zutter op zoek gaan naar de mechanismen die, in het Vlaanderen van vandaag, de reproductie van ongelijkheden naar sociale en etnische afkomst in stand houden. Ze tonen aan dat die mechanismen het gevolg zijn van min of meer bewuste maatschappijkeuzen. Niet onwetendheid, maar de gevestigde belangen en politiek verzet van bepaalde groepen staan verdere hervormingen in de weg. De wetenschappelijke analyse van de oorzaken van sociale reproductie is zo ver gevorderd, dat de recepten voor een rechtvaardiger en tegelijk effectiever en succesvoller systeem klaar liggen. Maar niet iedereen is overtuigd van deze recepten, of niet iedereen heeft er evenveel baat bij. Het komt er dus op aan het maatschappelijke debat over een meer democratisch onderwijssysteem te stofferen met analyses en voorstellen, en het debat aan te zwengelen.   http://www.site.kifkif.be/iquality/onderwijs/ongelijkheid.pdf
 

http://www.kifkif.be/actua/de-school-van-de-ongelijkheid