De waarde van cultuur [Socius]

26-09-2014 | Socius

Na weken van bang afwachten, is er dan toch duidelijkheid gekomen over de geplande besparingen in de cultuursector. Deze besparingen komen hard aan. Erg hard.

In de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zien verenigingen en vormingsinstellingen hun toelage met gemiddeld 5% dalen. Tijdens de vorige legislatuur werden al financiële inspanningen gevraagd aan de sector, waarbij sommige organisaties tot 30% van hun middelen kwijtspeelden.

Ook de zogenaamde bovenbouw in de cultuursector wordt niet gespaard. Steunpunten en federaties leveren - in vergelijking met het begin van de vorige legislatuur - 20% in.

Het lijdt geen twijfel dat deze ingrepen impact hebben op de slagkracht van de sector. Een sector die erkend wordt als een belangrijke verbindende factor in onze samenleving, die aandacht heeft voor kansengroepen en werk maakt van brede maatschappelijke thema's zoals armoede, duurzaamheid en diversiteit. De werking van heel wat van deze organsiaties komt nu onder druk te staan.

Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, zal zich de komende jaren blijven inzetten om haar kerntaken: praktijkondersteuning, -ontwikkeling en het zichtbaar maken van de sector op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Net omdat we overtuigd zijn van het belang en de meerwaarde van de sector voor de realisatie van een warme, duurzame en solidaire samenleving.

We kunnen waardering opbrengen voor de wijze waarop, en de snelheid waarmee, minister Sven Gatz duidelijkheid schiep na weken van speculeren. We roepen de minister evenwel op om samen met sector en bovenbouw werk te maken van een toekomstgericht verhaal waarin het sociaal-cultureel volwassenenwerk haar maatschappelijke taken kan opnemen vanuit een onderbouwde visie, in een broodnodige sfeer van stabiliteit en met gewaarborgde middelen.

Meer informatie

Max Frans, coördinator communicatie en informatie - 0499 70 41 33
Fred Dhont, directeur Socius - 0475 52 89 27

Over Socius

Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, is een autonome organisatie die erkend en gesubsidieerd wordt door de minister van Cultuur om de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk te ondersteunen. De opdracht van Socius ligt vervat in een beheersovereenkomst die het steunpunt afsluit met de Vlaamse Regering.
 

http://www.kifkif.be/actua/de-waarde-van-cultuur-socius