Diversiteit in de journalistiek?

24-08-2009 | Bart D’HOORE

Uit de situaties op de redacties en de antwoorden van de geïnterviewden blijkt dat de onderrepresentatie of zelfs afwezigheid van minderheden in het productieproces een vaststaand feit is.

In dit werk wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen de vertegenwoordiging van minderheden in het journalistiek productieproces en de berichtgeving over deze minderheden.

Een studie van het verband tussen de berichtgeving over minderheden en hun aan- of afwezigheid in het journalistiek productieproces.

In dit werk wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen de vertegenwoordiging van minderheden in het journalistiek productieproces en de berichtgeving over deze minderheden. In een samenleving die steeds meer divers wordt, spelen de media immers een niet te onderschatten rol bij de beeldvorming van minderheden. Het thema „minderheden en de media‟ is al vaak onderwerp van discussie geweest en het is dan ook raadzaam hier verder inzicht in te verkrijgen. In dit werk onderzoeken we daarom een mogelijke oorzaak voor de, wat zal blijken, negatieve berichtgeving. Kan een divers personeelsbestand leiden tot een correctere en evenwichtigere beeldvorming? Aan de hand van een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek op basis van diepte-interviews met verschillende personen, betrokken bij het onderwerp, proberen wij een antwoord te formuleren op deze centrale vraag. Op basis van ons onderzoek komen we tot de conclusie dat er een indirect verband bestaat tussen de aanwezigheid van minderheden in het journalistiek productieproces en de berichtgeving over die minderheden. Daarmee wordt bedoeld dat een toename van het aantal journalisten uit minderheidsgroepen niet per definitie inhoudt dat de berichtgeving over die minderheden meteen verbetert of in orde is. Door een moeilijk te bepalen meerwaarde die deze personen met zich meebrengen, zoals diverse contacten en bronnen, is het echter mogelijk om te concluderen dat de berichtgeving na verloop van tijd toch zal beïnvloed worden. Het is zodoende zeker interessant om te streven naar een divers personeelsbestand binnen de journalistieke redacties.

http://www.kifkif.be/actua/diversiteit-in-de-journalistiek