Diversiteit op de arbeidsmarkt en effectieve personeelswerving

22-09-2008 | Edwin A.J. van Hooft - Vrije Universiteit Amsterdam

Kif Kif wil een diversiteit aan stemmen verhalen een forum bieden.

Personeelswerving is uitermate belangrijk voor organisaties, en daarom vaak een van de kernactiviteiten van HR-en personeelsmanagers.

Bron: Internet

 

05/02/2008 - Edwin A.J. van Hooft - Vrije Universiteit Amsterdam  

 Personeelswerving is uitermate belangrijk voor organisaties, en daarom vaak een van de kernactiviteiten van HR- en personeelsmanagers. Immers, wanneer een organisatie niet in staat is voldoende nieuw personeel aan te trekken, komt de effectiviteit van de organisatie in gevaar en wordt groei mogelijk belemmerd.

In de huidige tijd waarin de arbeidsmarkt in toenemende mate ontgroent, vergrijst en kleurrijk wordt, zal ook personeelswerving mee moeten veranderen om optimaal effectief te blijven. Terwijl volgens CBS-prognoses de potentiële beroepsbevolking de komende jaren aanzienlijk krimpt, groeit de groep etnische minderheden in Nederland naar verwachting door tot 2miljoen in 2010. Voor organisaties is het daarom uitermate zinvol zich te verdiepen in het arbeidspotentieel onder minderheden. Echter, de huidige wervingsmethoden zijn voornamelijk gericht op de autochtone bevolking in Nederland; allochtonen worden vaakslecht bereikt. Bedrijven die zich niet specifiek richten op dit deel van de bevolking, lopen dus een in omvang groeiend deel aan potentieel op de arbeidsmarkt mis. 

Effectieve personeelswerving zal nu en in de toekomst dus flexibeler en minder gestandaardiseerd moeten zijn om de aansluiting met de veranderende arbeidsmarkt te behouden. Met andere woorden, om optimale effectiviteit van personeelswerving te bereiken is het noodzakelijk de wervingsboodschap af te stemmen op de diverser wordende doelgroep.  

http://www.kifkif.be/actua/diversiteit-op-de-arbeidsmarkt-en-effectieve-personeelswerving-0