Armoededossier

Dat 2010 het ‘Jaar van de Armoede’ is, zult u geweten hebben. Ook Kif Kif doet geheel in eigen stijl een boekje open over armoede in België. Voorbij kurkdroge cijfers, maar ook voorbij vrijblijvende anekdotiek, willen we een aantal structurele problemen signaleren over verschillende domeinen heen.

Beste Liesbeth,
Anderhalve week geleden kondigde u drie maatregelen aan in uw strijd tegen armoede. Heel bewust spreek ik niet van structurele maatregelen. Dat zijn zij niet.

18-05-2015 | Wim Backx | Lees verder

Telkens John D. de deur van zijn rijwoning opentrok, prikkelde een geurloze walm van armoede zijn neusgaten en moest hij niezen. Hij leek lange tijd veroordeeld tot een leven binnenshuis, 'want buiten woedde de oorlog'. De geweerschoten die John dagelijks hoorde, bevestigden de angst...

28-06-2012 | Floris Cavyn | Lees verder

Ondanks goedbedoelde en groots opgezette liefdadigheidsacties zoals Music For Life, dat onze steden en pleinen bezet met zotgedraaide radiomakers, hebben die geen ander succes dan een deugddoend klopje op onze eigen borst en één op de schouders van de initiatiefnemers.

23-12-2011 | Joke Clijsters | Lees verder

Gekleurde armoede, een vreemd fenomeen zou je zeggen. Zo vreemd is het echter niet, gezien de grootste helft van mensen met een vreemde origine onder de armoedegrens leven. Wat zijn de moeilijkheden die hulpverleners ondervinden bij het begeleiden/helpen van mensen met een vreemde herkomst?

17-12-2011 | Zohra Salhi | Lees verder

De N-VA is de antithese van‘Lukaku's school. Dit programma weerspiegelt een realiteit die de N-VA moeilijk kan of wil begrijpen. Zij denken nog steeds dat Vlaanderen monocultureel en blank is.

25-05-2011 | Joke Clijsters | Lees verder

Gent – Het lunchgesprek in het stadhuis van Gent kadert mooi in 'Het Jaar van de Armoede', met als hoogtepunt de 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede' op zondag 17 oktober.

24-05-2011 | Joke Clijsters | Lees verder

Dat 2010 het ‘Jaar van de Armoede’ is, zult u geweten hebben. Ook Kif Kif doet geheel in eigen stijl een boekje open over armoede in België. Ook Kif Kif doet geheel in eigen stijl een boekje open over armoede in België.

24-05-2011 | Joke Clijsters | Lees verder

Een interview met Francine Mestrum kon in ons dossier rond armoede niet ontbreken. Ze is doctor in de Sociale Wetenschappen en werkt als lector aan de Université Libre de Bruxelles, internationaal consultant voor Afrikaanse overheden en lid van de internationale raad van het Wereld Sociaal Forum.

07-02-2011 | Joke Clijsters | Lees verder

Naar aanleiding van zijn recente artikel ‘Beelden van armoede’ op de nieuwswebsite Apache , trekken we naar Leuven voor een gesprek met Prof. Danny Wildemeersch.

23-12-2010 | Joke Clijsters | Lees verder

Prof. Dr. Jan Vranken van UA voert al jaren onderzoek naar armoede in België en is een zwaargewicht in zijn vakgebied. Zijn jongste worp heet 'Armoede in België' , een uitgave van het Antwerpse instituut Oases (centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad).

09-12-2010 | Joke Clijsters | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/armoededossier