Dossier Superdiversiteit en Onderwijs

Onderwijs is de basis voor een bloeiende samenleving met een actieve democratie, opgeleide professionelen en burgerschap. Voor het individu moet het een goede toekomst verzekeren, voor de samenleving vooruitgang. Hier vindt u teksten over dit thema binnen de superdiverse maatschappij.

De afgelopen weken publiceerde Kif Kif enkele artikelen rond het gebrek aan diversiteit in het Vlaamse leerkrachtenkorps. Het leek ons goed de belangrijkste bevindingen van mijn stage-onderzoek nog eens samen te ballen en de puntjes op de i te zetten. Een wat langer maar boeiend analyse-artikel.

10-04-2017 | Amber De Kock | Lees verder

Kif Kif ging in gesprek met Fadoua, Assia en Yasmina over hun open brief aan Hilde Crevits en Lieven Boeve, over de wijze waarop grotere diversiteit in het onderwijs verhinderd wordt en over hun eigen ervaringen in het (hoger) onderwijs.

05-04-2017 | Kif Kif | Lees verder

Kif Kif trok op onderzoek uit. Wat is de graad van diversiteit in het Vlaamse leerkrachtenkorps? Een gesprek met Piet Pieters die enkele schokkende cijfers kon voorleggen, evenals interessante voorstellen om het tij te keren.

29-03-2017 | Kif Kif | Lees verder

Door de discussies rond de betrokkenheid van allochtone ouders van de afgelopen week, verliezen we blijkbaar uit het oog dat de noodzakelijke en broodnodige onderwijshervormingen geheel achterwege blijven.

13-03-2017 | Amber De Kock | Lees verder

Jan Bergs is leerkracht in een school in Antwerpen. Voor Koppen voerde hij het Blauwe Ogen/Bruine Ogen Experiment uit. Een dag werd een groep uitdrukkelijk en systematisch bevoordeeld en de andere benadeeld en een dag later werden de rollen omgekeerd. Kif Kif sprak met hem.

01-09-2015 | Karin Joossens | Lees verder

Op 4 juni reageerde Peter De Roover, N-VA kamerlid, in De Morgen op een opiniestuk in De Volkskrant van Orhan Agirdag, doctor in de sociologie. Lees hier wat de socioloog schreef over een trend in het Nederlandse onderwijs.

05-06-2015 | Orhan Agirdag | Lees verder

Veel jonge leerkrachten blijken bang voor een carrière in de grootstad, blijkt in De Standaard van 22 april 2015. Toch vind je er gemakkelijk werk: een dag na het artikel staan er voor Antwerpen 76 vacatures voor het secundair onderwijs op de website van de VDAB

02-06-2015 | Karin Joossens (Kif Kif) | Lees verder

Het Mysterie Van Onderwijs is een platform voor onderwijsvernieuwing. De organisatie wil een waaier aan innoverende initiatieven onder de aandacht brengen en op 20 mei was het Mystery On Stage. Kif Kif was erbij.

26-05-2015 | Karin Joossens | Lees verder

Met trots en grote bezorgdheid stelde Stichting P&V belangrijke spelers voor in het precaire debat van vroegtijdig schoolverlaten en jongerenwerkloosheid. Vol enthousiasme vertelden vele sprekers over hun projecten en de resultaten van hun inspanningen.

11-05-2015 | Karin Joossens | Lees verder

Citizenne organiseert Dar es Salaam, een reeks gespreksavonden over superdiversiteit. Op donderdag 19 maart 2015 in de prachtige zaal Daarkom in Brussel kwam het thema Superdivers onderwijs in Brussel aan bod en Kif Kif was erbij.

26-03-2015 | Emmelien Van der Smissen en Karin Joossens | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/dossier-superdiversiteit-en-onderwijs