HartbovenHard

HART BOVEN HARD is…

Een groeiend burgerinitiatief dat mensen verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en de federale regering. We verzetten ons tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigen gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen.

Bourgeois I belooft extra steun aan ondernemingen, gefinancierd uit de besparingen. Maar hoeveel steun krijgen ondernemers al? Wat voor mensen geldt, is ook van toepassing op multinationals en renteniers: teveel zuurstof leidt tot hyperventilatie.

06-10-2014 | Robrecht Vanderbeeken | Lees verder

Het zijn cruciale dagen voor het cultuur- en verenigingsleven. Ontsteltenis en verontwaardiging alom, nu de eerste concrete besparingscijfers ontcijferd worden. Hierbij een tussentijds overzicht van de kaalslag. De 7 werken van Gatz, zeg maar.

03-10-2014 | Robrecht Vanderbeeken | Lees verder

Na weken van bang afwachten, is er dan toch duidelijkheid gekomen over de geplande besparingen in de cultuursector. Deze besparingen komen hard aan. Erg hard.

26-09-2014 | Socius | Lees verder

Elk verzet start met een analyse. Ico Maly (coördinator Kif Kif) analyseert het Regeerakkoord van de Vlaamse regering. Het akkoord kent volgens hem twee grote motieven die in elk domein opduiken: neoliberalisme en een vervlaamsingspolitiek.

25-09-2014 | Ico Maly | Lees verder

Met de eerste aangekondigde cuts op kunst en cultuur, wordt de cultuurpolitieke visie van deze nieuwe regering duidelijk: de kleintjes betalen de rekening, de kunst van morgen is de pineut.

24-09-2014 | Robrecht Vanderbeeken | Lees verder

Vlaams minister-president Geert Bourgeois belooft begrip voor ‘Hart boven Hard’, de krachtenbundeling van het middenveld die vandaag een alternatieve septemberverklaring voorstelde. “Maar ik hoop ook op begrip voor de keuzes die wij moeten maken”, zei de N-VA’er.

23-09-2014 | Metrotime | Lees verder

Hoe oprecht verontwaardigd burgers kunnen zijn, bleek op maandag 22 september bij Hart Boven Hard. Dit breed gedragen initiatief kantte zich, soms op ludieke wijze, tegen de geplande besparingen van de Vlaamse regering. De beelden.

23-09-2014 | De Wereld Morgen | Lees verder

Ik wil de Vlaamse regering dagvaarden voor een reeks misdrijven. Gezien de ernst van de misdrijven (190 mljn euro zou op jaarbasis moeten bespaard worden bij verenigingen en organisaties. Over de hele legislatuur meer dan 1 mljrd), is het niet alleen Hart-boven-hard, maar ook “hard tegen hard”

23-09-2014 | Pascal Debruyne | Lees verder

Naar aanleiding van de alternatieve Septemberverklaring van Hart boven Hard las Professor Karel Vanhaesebrouck deze beklijvende tekst voor in de Beursschouwburg gisterenavond.

22-09-2014 | Karel Vanhaesebrouck | Lees verder

Het startschot van een brede maatschappelijke beweging van mensen en organisaties die hopen op méér dan louter vijf jaar besparingspolitiek. Mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen, vakbonden, noem maar op: samen gaan we ‘hart boven hard’.

15-09-2014 | Hart boven Hard | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/hartbovenhard