Levensbeschouwing en Superdiversiteit

Aan de hand van interviews, willen we in dit dossier de diverse levensbeschouwingen die in Vlaanderen te vinden zijn in kaart brengen en aantonen dat religieuze personen, mensen zijn zoals jij en ik.

In het kader van het dossier Levensbeschouwing en superdiversiteit ontmoeten we Anya Topolski, een joodse filosofe die op veel sociale vlakken actief en activiste is. Met de plaats die haar geloof in haar leven inneemt maken we vandaag kennis.

26-05-2015 | Karin Joossens | Lees verder

We spraken met Caroline, 21 jaar en Congolese roots, maar geboren en getogen in Antwerpen. Ze studeert orthopedagogie en loopt stage bij Platform Allochtone Jeugdwerkingen. In haar vrije tijd is ze geëngageerd scoutsleiding en lid van de Kimbanguistische kerk. We praten met haar over geloof.

05-05-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

In dit tweede interview spreken we ook met Marcus, opgeleid als kinesist gespecialiseerd in relaxatietherapie, lesgever en gids in het Tibetaans Instituut en student theologie.

27-04-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

Manu (47), zoon van een diaken, studeerde aan Studio Herman Teirlinck en is boeddhistisch consulent en lesgever. Hij zingt voor in de tempel, houdt zich bezig met Tibetaans boeddhisme en meer recent ook met de zen-peacemakertraditie binnen het boeddhisme. Wij hebben een gesprek met hem.

13-04-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

In een jaar kent een paganist acht “feesten”: vier hoofdsabbats en vier kleinere sabbats. Concreet betekent dat je acht keer per jaar samenkomt om rituelen te houden.

11-03-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

Over Jan De Zutter, zijn ervaring in de moderne hekserij en neopaganisme.

05-03-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

Over Jan De Zutter, zijn ervaring in de moderne hekserij en neopaganisme.

02-03-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

Herman is 57 jaar en tramchauffeur bij De Lijn. Hij bekeerde zich 25 jaar geleden, op 32-jarige leeftijd tot de islam. Hij komt uit een gezin van zes kinderen. Hij is de enige van dat gezin die nog gelovig is.

12-02-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder

Naast het enorme kwantitatief diverse religieuze landschap van vandaag, is er ook sprake van een sterke kwalitatieve diversiteit. Mensen met eenzelfde levensbeschouwing hebben vaak een uiteenlopend profiel. Het is veel te simplistisch om te stellen dat mensen enkel hun religie zijn.

12-02-2015 | Hanne Van Campenhout | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/levensbeschouwing-en-superdiversiteit