Op stap met Chomsky: het samenspel van macht, conflict & beeldvorming

De bekende politicoloog Noam Chomsky, wordt vaak terecht omschreven als één van de meest invloedrijke intellectuelen in de wereld. Volgend jaar wordt hij negentig. Met dit ‘Chomskiaanse’ dossier brengen we daarom een ode aan deze uitzonderlijke figuur.

Het woord ‘propaganda’ wordt over het algemeen voorbehouden voor de berichtgeving in totalitaire regimes waar de mediakanalen in handen zijn van de machtshebbers. Maar ook in de ‘vrije’ media van democratische landen kan je verschillende voorbeelden van propaganda aantreffen.

11-11-2017 | Jonas Slaats | Lees verder

Van de media wordt verwacht dat ze het bredere publiek informeren en machtsstructuren aan een kritische blik onderwerpen. Die opdracht vervullen ze dikwijls niet. Een vijftal 'filters' zorgen er immers voor dat de beeldvorming in onze media dikwijls sterk gekleurd is.

31-10-2017 | Jonas Slaats | Lees verder

De berichtgeving over conflicten wordt in grote mate gedreven door een onderscheid tussen ‘waardevolle’ en ‘waardeloze’ slachtoffers. Jonas Slaats analyseert deze dynamiek door na te gaan hoe selectief het woord 'genocide' in de media gebruikt wordt.

25-10-2017 | Jonas Slaats | Lees verder

Nu het militaire spierballengerol tussen de VS en Noord-Korea hoog oploopt en president Trump in de VN stelde dat hij zijn tegenstander ‘totaal’ zou vernietigen, nemen we misschien best nog eens terug te kijken in de geschiedenis. Zijn we vandaag te beschaafd om die nog te gebruiken?

18-10-2017 | Jonas Slaats | Lees verder

Het is altijd een bijzonder nuttige en verhelderende oefening om de hedendaagse internationale spanningen vanuit een ‘Chomskiaanse bril’ te bekijken. En wie bereid is om die bril nog eens op te zetten, kan zich samen met Chomsky de vraag stellen: “Who rules the world?”

11-10-2017 | Jonas Slaats | Lees verder

Het buitenlands beleid van grootmachten wordt sterk bepaald door de wil om veiligheid te garanderen. Zeker in deze tijden van War on Terror lijkt dat evident. Maar is dat echt wel zo? In zijn nieuwe boek dient Noam Chomsky ons van antwoord.

04-10-2017 | Noam Chomsky | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/op-stap-met-chomsky-het-samenspel-van-macht-conflict-beeldvorming