Racisme is

Racisme is een schending van de mensenrechten, geen relatief begrip dat zogezegd als excuus voor eigen mislukking wordt misbruikt. Om dit nogmaals duidelijk te maken lijsten we in dit dossier enkele getuigenissen op.

Ik weet niet wat er erger is: racisme op zich of het niet meer raar opkijken als je met racisme geconfronteerd wordt.
Zoals die éne keer dat die vrachtwagenchauffeur zijn raam naar beneden draaide en ‘makkak’ naar mij riep terwijl ik wachtte tot het mannetje op groen zou springen aan het stoplicht.

16-09-2016 | Alia S. | Lees verder

Racisme is moeilijk te omlijnen en te vatten. Vaak wordt er gediscussieerd over de term omdat men vertrekt vanuit de vooronderstelling dat er verschillende menselijke rassen zouden bestaan, wat in de hedendaagse wetenschap niet meer aanvaard wordt.

06-10-2015 | Rabia Saddik | Lees verder

Kif Kif interviewde onlangs de filosofe Anya Topolski over de plaats van levensbeschouwing in haar leven. Voor De Wereld Morgen sprak ze met Thomas Decreus over racisme in onze samenleving, een bijzonder interessant gesprek.

12-06-2015 | Thomas Decreus [De Wereld Morgen] | Lees verder

Koppen zond de reportage “De Verdeelde Klas” uit, die moest aantonen hoe ingebakken en genormaliseerd racisme is in onze Belgische samenleving. Op dat vlak zijn we in België blijven stilstaan. Of misschien zelfs… achteruit gegaan?

05-06-2015 | Kaoutar Zaitouni | Lees verder

Opnieuw lijkt een relevant maatschappelijk debat achter de deuren van een gesloten kast te eindigen. 'Iemand moet het kind spelen dat met het badwater weggegooid wordt', moet er gedacht zijn toen het debat rond een thema slinks met een 180°-ruk gekeerd werd naar de discussie rond een persoon.

02-04-2015 | Niels De Rudder | Lees verder

In 1992 en 1994 brachten Jef Verschueren en ik Het Belgische Migrantendebat uit, en Antiracisme. De discussies over racisme van vandaag vertonen enorme gelijkenissen met de discussies beschreven in beide boekjes.

02-04-2015 | Jan Blommaert | Lees verder

Afstuderen. Een moment waar heel wat adolescenten naar uitkijken. De studenten trekken er honderd dagen voor hun proclamatie op uit, om te vieren dat het einde in zicht is. Zo besliste ook de klas van mijn broer. Wat een leuke avond had moeten worden, draaide anders uit.

09-02-2015 | Kaoutar Zaitouni | Lees verder

Tot 2 maal toe had ik deze week een gesprek in mijn nabije kring over racisme. Wat aanvankelijk een constructieve informatieve uitwisseling leek te zijn, draaide al snel uit in een wijsvinger of 2 die naar mij wezen.

10-10-2014 | Alia S. | Lees verder

In een interview met Knack bagatelliseert u nog maar eens het concept ‘racisme’. Het lijkt alleen een makkelijk en goedkoop excuus voor een allochtoon om zijn of haar moeilijke weg te verklaren.

22-05-2014 | Nesrin Dinc | Lees verder

"De reactie van Liesbeth Homans op Samira Azabar heeft het voordeel van de duidelijkheid", zo stelt Ico Maly: "voor een antiracistische strijd moet je niet bij N-VA zijn."

11-01-2014 | Ico Maly (coördinator Kif Kif) | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/racisme-is