Radicaliseringsdossier

Radicalisering is een complex proces, het is niet te lokaliseren in één individu of gemeenschap. Het is een complex maatschappelijk en dialectische fenomeen. In dit dossier verzamelen we de verschillende bijdragen over radicalisme

Radicaal en radicalisering zijn abstracte termen waarmee zowel in de politiek als in de media vaak geschermd wordt. Wat houdt de term in? Wat is de voedingsbodem? Wat zijn de maatschappelijke gevaren die eruit voortvloeien? En hoe kunnen we dat gevaar inperken of ontmijnen?

29-10-2013 | Hassan Misaoui | Lees verder

Vormen de Syriëgangers een veiligheidsprobleem voor België en Nederland? Deze vraag werd gesteld afgelopen woensdag op een debat van Kif Kif en SINcollectief. Een van de panelleden, de Nederlandse Arabist (Universiteit Tilburg) Jan Jaap de Ruiter reflecteert.

28-10-2013 | Jan Jaap de Ruiter | Lees verder

Steeds weer zoeken de media en (voornamelijk rechtse) opiniemakers naar essentialistische oorzaken voor deze radicalisering. Het zou liggen aan een cultureel probleem. Aan malafide organisaties zoals Sharia4Belgium, aan een machocultuur binnen de moslimgemeenschap …

20-10-2013 | Tom Potoms | Lees verder

Belgische en Nederlandse jongeren trekken ten strijde naar Syrië. Beleidsmakers focussen op het remediëren bij terugkomst. Maar hoe worden de maatschappelijke oorzaken van dit fenomeen aan de kaak gesteld? Wat is de voedingsbodem van de radicalisering van jongeren?

16-10-2013 | Kif Kif - Media Changemakers | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/radicaliseringsdossier