Soefisme onder de loep

Soefisme. Voor de meerderheid een nietszeggend woord, voor anderen een vaag begrip. In de media wordt het soefisme vaak geportretteerd als de ‘mystieke, tolerantere versie van de Islam’. Wat is het soefisme eigenlijk? Kif Kif-stagiaire Sinem Cakir gaat op onderzoek uit.

Sinem Cakir zet haar zoektocht naar de verschillende facetten van het soefisme verder. Deze keer gaat ze in gesprek met Jonas Slaats over de oriëntalistische kijk op het soefisme, over de impact van het salafisme, over de plaats van de qalandars en over de moderne spanning tussen religie en mystiek.

21-07-2017 | Sinem Cakir | Lees verder

Al een tijdje interviewt Sinem Cakir voor Kif Kif verschillende figuren rond het thema ‘soefisme’. Deze keer gaat ze in gesprek met Mehdi en Fatima, die beiden lid zijn van de Brusselse afdeling van de Alawiyya tariqa.

05-07-2017 | Sinem Cakir | Lees verder

Tijdens de vorige interviews in dit dossier hebben we kennisgemaakt met de verschillende gezichten van het soefisme. Nu bekijken het soefisme van binnenuit, via de ogen van Yusuf Altintas die zelf lid is van een soefi beweging uit Genk.

04-11-2016 | Sinem Cakir | Lees verder

Professor Alsuleiman, docent Arabisch en cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven, focust in dit interview op de twee soorten soefismen, maar ook op de relatie tussen religie en mystiek enerzijds en de promotie van de mystiek als een oplossing voor de bestrijding van extremisme anderzijds.

02-08-2016 | Sinem Cakir | Lees verder

Volgens Gino Schallenbergh, docent Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven, wordt het soefisme verstaan als “de islamitische mystiek”. Juist door dit mystieke beeld wordt het soefisme vaak in contrast gesteld met het salafisme. Maar wat is de relatie tussen deze twee zogezegde polen?

26-05-2016 | Sinem Cakir | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/soefisme-onder-de-loep