E-books

Het debat rond islam en de evolutietheorie steekt geregeld de kop op. Dat debat staat echter bol van de misverstanden en foute veronderstellingen. Dit essay gaat daarom dieper in op de relatie tussen islam, het evolutiedebat en wijdverspreide maar problematische beeldvorming.

10-07-2017 | Jonas Slaats | Lees verder

Wat ooit begon als een blog van bezorgde burgers, intellectuelen met een unieke stem in het Vlaamse landschap, is met de tijd van gezicht veranderd en toch blijft ons DNA onaangetast. Kif Kif is nog altijd een identiteit, één en dezelfde zoektocht.

09-02-2017 | Kif Kif | Lees verder

Atef Saed, journalist en syndicalist, verblijft 10 jaar in een gevangenis. Hij wordt een zwijgzaam man, maar niet verbitterd. In 2003 leidt hij een FOS/AC ABVV project om de vakbondswerking van de Palestijnse vakbond te versterken.

05-12-2014 | Lieven Vanhoutte | Lees verder

In Superdiversiteit in Oostende beschrijft Ico Maly (Kif Kif – RITS) niet alleen de superdiversiteit in Oostende, hij analyseert en verklaart ook de structuur van die Oostendse samenleving, wijst op de problemen en schetst de contouren van een toekomstperspectief.

01-11-2014 | Ico Maly | Lees verder

De Column is een bijzonder genre. Korter dan een essay, langer dan een lezersbrief. De definitie staat niet helemaal vast, en toch kunnen we een column snel identificeren. Voor columnisten gaat het om een regelmatige uitdaging, een laboratorium voor narratieve experimenten.

03-09-2014 | Orlando Verde | Lees verder

De wereld was tot 1989 niet alleen een bipolaire wereld, ze was er één waarin ideologie de belangrijkste breuklijn vormde in het politieke landschap. Bij het naderen van het 2de millennium werd cultuur de centrale breuklijn in de politiek

08-01-2014 | Ico Maly [red] e.a. | Lees verder

De documentaire reeks ‘In Godsnaam’ (2010) van journaliste Annemie Struyf werd in de pers onthaald als een voorbeeld van integere interculturele televisie, een oordeel dat tot op de dag van vandaag stand houdt. Klopt dit? Willemijn Wilgenhof onderzocht de reeks, lees hier het E-book.

21-12-2012 | Willemijn Wilgenhof | Lees verder

De woorden van De Wever zijn niet meer weg te denken uit onze media. De stem van N-VA domineert zowel op TV, in de krant als online. Dit fenomeen wordt nauwgezet geanalyseerd in het nieuwe Kif Kif e-boek: Het Rijpen van de Geesten.

27-09-2011 | Ico Maly & Jan Zienkowski (red.) | Lees verder

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief terug in het debat over diversiteit. Hij staat rechtop en trots links van de kerk en legt uit.

24-05-2011 | Jan Blommaert | Lees verder

Kif Kif lanceert haar eerste e-book, de roman ‘Terroriste uit liefde’ van Eva Vergaelen. In het komende jaar zullen er verschillende e-books op Kif Kif gepubliceerd worden.

23-05-2011 | Eva Vergaelen | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/e-books/archief