Een discoursanalytisch onderzoek naar de beeldvorming van Aalsterse jongeren over allochtonen

15-09-2008 | Katrien Wauters

Deze scriptie onderzoekt het beeld dat Aalsterse jongeren hebben over allochtonen via een discoursanalytische benadering

Door middel van groepsgesprekken met laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs wordt nagegaan hoe verschillende groepen worden geconstrueerd binnen discours over allochtonen, en hoe die groepen worden afgebakend en gedefinieerd.

Bron: Internet Deze scriptie onderzoekt het beeld dat Aalsterse jongeren hebben over allochtonen via een discoursanalytische benadering. 24/04/2008 - Katrien Wauters        

Universiteit Gent 2007  

Deze scriptie onderzoekt het beeld dat Aalsterse jongeren hebben over allochtonen via een discoursanalytische benadering. Door middel van groepsgesprekken met laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs wordt nagegaan hoe verschillende groepen worden geconstrueerd binnen discours over allochtonen, en hoe die groepen worden afgebakend en gedefinieerd.  

Vooreerst worden er enkele conceptuele termen bestudeerd waarbij de nadruk vooral wordt gelegd op de arbitrariteit en tegelijk de recursiviteit van groepen en groepsgrenzen.  

In tweede instantie beschrijven we enkele argumentatieve strategieën die kenmerkend zijn voor (racistisch) discours over allochtonen, zoals het gebruik van constructed speech en geprojecteerde wederkerigheid, het maken van een subonderscheid binnen de uitgroep en het indelen van de uitgroep door hun geografische plaats in de wereld te verbinden met enkele toegeschreven positieve of negatieve kenmerken. Elk van deze strategieën heeft zijn eigen manier om de spreker te behoeden voor een racistische stempel, door een opinie objectief te laten lijken met behulp van enkele talige constructies.  

In bijlage het onderzoek

http://www.kifkif.be/actua/een-discoursanalytisch-onderzoek-naar-de-beeldvorming-van-aalsterse-jongeren-over-allochtonen