Giften aan goede doelen en geldzending onder etnische minderheden in Nederland

23-11-2008 | Jessica Egelie & René Bekkers

Het geefgedrag van etnische minderheden is in het verleden nauwelijks onderzocht Bron: Kif Kif 20/03/2007 - Jessica Egelie & René Bekkers    

Het geefgedrag van etnische minderheden is in het verleden nauwelijks onderzocht. Westerse beeldvorming in de filantropische sector blijkt hierin een grote rol te hebben gespeeld, aangezien leden van etnische minderheidsgroepen vooral als ontvangers beschouwd werden in plaats van gevers. Als gevolg van het (toenemende) aantal allochtonen in de Nederlandse bevolking bestuderen we in dit artikel voor het eerst de giften aan maatschappelijke organisaties in Nederland en remittances, geld en goederen verstuurd naar het land van herkomst, onder zes etnische minderheden in Nederland. Uit de studie naar het geefgedrag van Turken, Marokkanen, Antillianen (inclusief Arubanen), Surinamers, Somaliërs en Ghanezen (in elke groep n≈150) blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de groepen in giften en remittances. Verschillen in de sociaal-economische positie, de mate van binding met de eigen etnische groep en de verblijfsduur in Nederland verklaren slechts gedeeltelijk de gevonden verschillen. Dat betekent dat de verschillen in geefgedrag een andere achtergrond hebben, wellicht in de normen en waarden die heersen onder etnische minderheden. Toekomstig onderzoek zou hier dieper op kunnen ingaan door bijvoorbeeld meer rekening te houden met cultuur specifieke gelegenheden en manieren van geven. Daarnaast is het van belang ook nieuwe groepen allochtonen in Nederland zoals Polen centraal te stellen in toekomstig onderzoek.    

http://www.kifkif.be/actua/giften-aan-goede-doelen-en-geldzending-onder-etnische-minderheden-in-nederland