Heeft diversiteitsbeleid zin?

07-11-2008 | Marta Pyrek (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Bron: Internet 08/07/2008 - Marta Pyrek (Erasmus Universiteit Rotterdam)  

Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is het voor u liggende onderzoeksrapport tot stand gekomen. De interesse voor het onderwerp “diversiteit” is vanuit mijn eigen etnische achtergrond aangewakkerd. De beste manier om dit onderwerp te doorgronden was te kijken, hoe men er in de praktijk mee omgaat. Het onderzoeksproces heeft in de periode van januari 2005 tot en met juni 2005 plaatsgevonden, en is in de vorm van een stage bij de gemeente Roosendaal tot een goed einde volbracht. Dankzij de begeleidende docent, de heer Bram Steijn, ben ik bij de gemeente Roosendaal terecht gekomen. Bij deze wil ik hem bedanken voor de bemiddeling, de aandacht, geduld en kennis tijdens het tot stand komen van deze onderzoeksscriptie. Mijn dankbetuigingen gaan tevens uit naar de tweede lezer, de heer Arie van Sluis. Dankzij zijn feedback heb ik de scriptie naar een hoger niveau kunnen brengen. De bijdragen aan dit onderzoek zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van de “deskundigen” in het veld van de overheidsinstanties, A&O fonds, gemeente Oss en de gemeente Rotterdam, als wel de medewerkers van de gemeente Roosendaal. Dank is verschuldigd aan de begeleidende praktijkmentors, de heer Jos Poiesz, die mij in de stageperiode vooral procesmatig ondersteunde, en Tom Diepstraten, die mij vooral inhoudelijk ondersteunde. Zonder hun motiverende bijdragen, zou dit onderzoek niet tot stand zijn gekomen. Marta Pyrek Roosendaal, 18 juli 2005

http://www.kifkif.be/actua/heeft-diversiteitsbeleid-zin