Het grote Europadebat

04-09-2008 | Ico Maly en Diederik De Mezel

Bolkenstein begrijpt niet echt waarover het gaat.

Gisterenavond organiseerde de KVS in samenwerking met De Morgen het grote Europadebat. Bron: Kif Kif Bolkenstein begrijpt niet echt waarover het gaat. 13/03/2005 - Ico Maly en Diederik De Mezel   Gisterenavond organiseerde de KVS in samenwerking met De Morgen het grote Europadebat. Vier Belgische zwaargewichten verzamelden zich aan de tafel, Bart Staes, Dirk Sterckx, Karel van Miert en Jean- Luc Dehaene. De moderator Yves Desmet gooide meteen een stok in het hoenderhok met een citaat van Bolkenstein: de toekomst van Europa zal draaien om geld en macht.

Alle aanwezige kleppers reppen zich om dit te ontkennen: dit is het beeld dat de media schetsen over Europa. “Bolkenstein begrijpt niet echt waar het over gaat”, is het subtiele antwoord van Dehaene. “Mocht dit beeld werkelijk realiteit zijn dan zitten we,” volgens Van Miert “diep in de problemen. De bedoeling van Europa lag in de creatie van een supranationale structuur met een eigen rechtsorde met als gemeenschappelijk doel samenwerking en samenleven”.

Vreemd, was en is Europa niet in eerste instantie een economisch verbond? Niet volgens de panelleden: de ontstaansreden van wat nu de Europese Unie is, dienen we volgens de sprekers niet zozeer te zoeken in economische redenen maar in de wens om vrede te brengen. Enigszins paradoxaal hierbij is het feit dat Europa economisch wel op de kaart staat, maar politiek verdeeld blijft onder de verschillende naties. Hoe dan ook, de politieke realisatie van Europa is de prioriteit volgens de panelleden. De eerste kritische noot van de avond kwam van Staes.

Hij beaamt dat “Europa inderdaad een vredesproject is, het is een constructie van conflictpreventie, het zorgt voor democratie, de rechtstaat en veiligheid.” Maar er zijn grote fouten gemaakt in de jaren negentig. “Teveel liberalisering, teveel concurrentie. Er is gekozen voor een veel te eenzijdige keuze voor eenzijdige groei.” Er is duidelijk werk aan de winkel en de creatie van een Europese politieke entiteit heeft hier de prioriteit.

Hierop lanceert de moderator het volgende thema: grenzen en uitbreiding. Europa heeft grenzen nodig en die dienen gedefinieerd te worden, daarover is er consensus bij het panel. Waar deze grenzen moeten liggen en hoe die grenzen er dienen uit te zien, is onderwerp van een bij momenten hevige discussie. Het probleem van de grenzen is volgens Dehaene dat er een struisvogelpolitiek gevoerd wordt, de mogelijke toetreding van Turkije bewijst dit nogmaals.

Sterckx mompelt dat hij geen voorstander is van de toetreding van Turkije. Bart Staes laat een ander geluid horen: “Ik ben een voorstander van de toetreding van Turkije, want het is de enige manier om Turkije in de goede richting te duwen.” Van Miert is het hier helemaal niet eens mee: “Dat is helemaal geen zekerheid en daarbij mocht Turkije toetreden, dan zouden zij de grootste bevolkingsgroep van Europa zijn, het hek is dan van de dam.”

Yves Desmet lanceert hierop het volgende statement: “Hoe groter de EU wordt hoe groter de migratie? En we hebben al zoveel last met onze interculturele maatschappij.” Volgens Sterckx is dit bangmakerij, de uitbreiding van de EU is net de beste dam tegen migratie, stelt hij. Ook Van Miert stelt dat het migratieprobleem overroepen is. Allen blijven echter migratie en diversiteit zien als een probleem en niet als een inherent onderdeel van de condition humaine. Migratie wordt niet gezien als een eeuwenoude realiteit, die schreeuwt om een degelijk beleid, maar als een probleem waartegen een dam moet opgeworpen worden.

http://www.kifkif.be/actua/het-grote-europadebat