HOA’s en Pro Talent

06-09-2012 | Eva Vergaelen

Helaas worden HOA’s vaak over het hoofd gezien door tewerkstellingsprojecten en vinden ze amper cursussen op maat van een hooggeschoolde.

Al eens van HOA’s gehoord? Nee, het is geen nieuw virus, maar de afkorting voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers. Talent en nieuwkomers, laat staan anderstaligen, worden zelden in een adem vernoemd. Nochtans blijken vele nieuwkomers hoge diploma’s op zak te hebben en erg nuttige ervaring te kunnen bieden. Kortom, HOA’s kunnen een meerwaarde betekenen voor onze arbeidsmarkt en samenleving. Helaas worden zij vaak over het hoofd gezien door tewerkstellingsprojecten en vinden ze amper cursussen op maat van een hooggeschoolde. Bovendien botsen ze op de Vlaamse taaldrempel.

Het Antwerpse integratiecentrum de8 wil hooggeschoolde nieuwkomers een stem geven door middel van verschillende projecten. Een van die projecten is het Forum HOA, een forum opgericht door en voor hoogopgeleide anderstaligen. Het brengt de obstakels in kaart die HOA’s ondervinden op de arbeidsmarkt, gaat samen met partners op zoek naar oplossingen en geeft beleidsadviezen.

Uit het Forum HOA ontstond de website www.pro-talent.be, die op 4 september gelanceerd werd tijdens een persconferentie in het Antwerpse Zuiderpershuis. Het is een informatie- en netwerkinginstrument, zowel voor hoogopgeleide anderstalige werkzoekenden als voor werkgevers. HOA’s vinden er informatie over onder andere taallessen, specialisatiecursussen, de procedures om hun diploma te laten erkennen, vacatures en de kanalen om werk te vinden. Ze kunnen er hun CV uploaden, netwerken en hun mening ventileren op een interactief forum. Werkgevers kunnen er op een heel gebruikvriendelijke manier CV’s en profielen opvragen, gebaseerd op zoektermen. Pro-talent ambieert HOA’s en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. De website is mede tot stand gekomen door de steun van IBM en CEMIS (Centrum voor migratie en interculturele studies). Andere belangrijke partners zijn VDAB, OCMW, de Stad Antwerpen, dienst inburgering en vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Tijdens het persmoment getuigden enkele HOA’s over hun ervaringen als werkzoekende. Zukisa Nante is een Zuid-Afrikaanse ingenieur die nu deeltijds als acteur werkt in een poppentheater. Op deze manier probeert hij zijn ontgoochelingen op de arbeidsmarkt toch een positieve invulling te geven. Protalent geeft hem een gevoel van waardering. Federica Portaluri studeerde politieke en sociale wetenschappen in het Italiaanse Bologna en woont al tien jaar in België. Ondanks haar bijna perfecte beheersing van het Nederlands heeft ze nog altijd geen werk gevonden op haar niveau, omdat Vlaamse werkgevers haar als ‘anders’ blijven beschouwen. Volgens haar geeft Protalent een stem aan andere mensen in dezelfde situatie en ze hoopt dat hiermee hun problematiek de nodige aandacht zal krijgen.

De site heeft inderdaad de aandacht al getrokken van vele HOA’s. Al meer dan 50 HOA’s hebben zich geregistreerd en hun CV geplaatst. In de volgende weken volgen er meerdere acties om de site bekend te maken en zijn er concrete ontmoetingsmomenten gepland voor HOA’s en werkgevers. Voor meer informatie kan u surfen naar www.pro-talent.be of kan u mailen naar de HOA contactpersoon bij de8, Ronald Sarmiento op ronald [dot] sarmiento [at] de8 [dot] be


 

http://www.kifkif.be/actua/hoa%E2%80%99s-en-pro-talent