Interculturaliteit en populaire cultuur

18-09-2008 | Tinneke Rayen

Zijn ideeën over onder andere culturele hybriditeit en het ontstaan van een tussenruimte, leveren interessante inzichten op

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door multiculturaliteit. Er is sprake van een grote diversiteit aan culturen. Bron: Internet Zijn ideeën over onder andere culturele hybriditeit en het ontstaan van een tussenruimte, leveren interessante inzichten op.

22/09/2008 - Tinneke Rayen  

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door multiculturaliteit. Er is sprake van een grote diversiteit aan culturen. In deze verhandeling gaan we onderzoeken hoe ‘nieuwkomers’ onze cultuur beleven en hoe eventueel interculturele verbindingen tot stand komen tussen diverse culturen. Daarbij richten we onze aandacht vooral op populaire cultuur.

Om dit theoretisch te kaderen zoeken we aanknopingspunten bij Homi Bhabha. Het idee van ’culturele hybriditeit’ staat bij deze auteur centraal. De eerste drie hoofdstukken bestaan uit een literatuuronderzoek. Hierin gaan we op zoek naar een omschrijving van populaire cultuur, de plaats ervan in de hedendaagse samenleving en bestuderen we de centrale concepten van Bhabha.

In het eerste hoofdstuk kunnen we concluderen dat het niet evident is om tot een eenduidige definitie te komen van populaire cultuur. Er bestaan verschillende visies en de term krijgt pas betekenis als het tegenover iets anders geplaatst wordt.

In het tweede hoofdstuk zien we dat dit veel te maken heeft met twee dominante stromingen in onze samenleving: het modernisme en het postmodernisme. Hierover bestaan er veel verschillende ideeën, zowel over de samenleving op zich als over het culturele veld. We zouden terechtgekomen zijn in de postmoderne tijd, waarin onder andere de grote verhalen en algemene waarheden verdwenen zijn. Toch zijn er nog steeds kenmerken uit de  moderniteit die een prominente rol spelen in onze hedendaagse samenleving. Hierbij kunnen we denken aan de cultuurstrijd die nog steeds bezig is en zouden ook klassentegenstellingen nog steeds niet verdwenen zijn, maar eerder op de achtergrond geplaatst zijn.

In het derde hoofdstuk omschrijven we belangrijke concepten en ideeën van Bhabha, een postmoderne denker. Zijn ideeën over onder andere culturele hybriditeit en het ontstaan van een tussenruimte, leveren interessante inzichten op.

Aan de hand van het literatuuronderzoek komen we in het vierde hoofdstuk tot een probleemstelling. We onderzoeken welke verbindingen jonge allochtonen leggen tussen diverse artistieke expressievormen uit verschillende culturele tradities, wat hun beleving hierbij is en welke barrières ze ervaren bij het uitoefenen van hun artistieke expressievormen. Om tot een antwoord te komen, voeren we een kwalitatief onderzoek uit aan de hand van semi-gestructureerde interviews bij zeven jonge allochtonen die deelnemen aan de Kif Kif – Awards, een interculturele kunstwedstrijd. De resultaten hiervan worden weergegeven in het vijfde hoofdstuk.
 

http://www.kifkif.be/actua/interculturaliteit-en-populaire-cultuur