Journalistiek boekbesprekingen

Democratie realiseert zich met andere woorden niet in de afkondiging van de wet, maar in de mogelijkheid om de bestaande wet te doorbreken.Ibrahim Belkadi las het boek van Decreus voor Kif Kif en kreeg een nieuw perspectief op democratie.

23-09-2013 | Ibrahim Belkadi | Lees verder

‘In elke rivier schijnt een maan’ is een boek met twee verhalen, een beetje zoals China zelf; een land dat je kan bekijken met meerdere brillen op. Veerle De Vos beschrijft haar verblijf in Wuhan en latere bezoeken aan China - Zhang Luwei beschrijft haar leven van de Culturele Revolutie tot nu.

23-09-2013 | Tuyet Nga BUI THI | Lees verder

De liberalisering van de energiemarkt werd destijds als een zegen aangekondigd. Het verlies van Electrabel's monopoliepositie zou gunstig zijn voor de consument. Tom De Meester evalueert en onderzoekt in zijn boek 'Opgelicht' .

09-09-2013 | Youssef Kobo | Lees verder

Op 18 december 2010 stak de Tunesische fruitverkoper Mohammed Bouazizi zichzelf in brand, uit protest tegen de corruptie in zijn land en de uitzichtloosheid van zijn situatie. Zijn wanhoopsactie was het startschot voor een reeks revoluties die een schokgolf door het Midden-Oosten stuurden.

31-08-2013 | Jasper Posson | Lees verder

In Rebellen bestuderen historici de verschillende revoltes die in onze omstreken plaatsvonden. ‘Van Middeleeuwse boerenopstanden en stedelijk oproer tot religieuze oppositie en stakingen die aan de basis liggen van onze sociale zekerheid. Een pantheon van onze vaderlandse onruststokers.’

15-07-2013 | Lennert Mottar | Lees verder

Geen verbloeming van de geschiedenis, maar een levensverhaal op papier gezet. Lucien Van Espen is vandaag 82 jaar en legt met eigen ervaringen uit hoe er door slopende stakingen en nationale acties gestreden is voor de rechten die we vandaag gebundeld weten in een collectieve arbeidsovereenkomsten

05-07-2013 | Tinne Kenis | Lees verder

Bilal Benyaich is politicoloog, verbonden aan de VUB, en werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Met medewerking van onderzoeker Zibar Omar bestudeerde hij de islambeleving en het radicalisme bij Marokkanen in Brussel.

24-06-2013 | Walter Lotens | Lees verder

Chinua Achebe, Ken Saro Wiwa en Wole Souinka, allemaal bekende Nigeriaanse schrijvers. Helon Habila is één van hen. Hoewel zijn werk in het buitenland reeds meermaals bekroond werd, blijft hij bij ons onbekend. Olie op water is zijn derde boek.

19-06-2013 | Katrien Merckx | Lees verder

In ‘Een hart van mandarijntjes’ komen we meer te weten over On Chiu, een Chinese vluchtelinge die een helse tocht onderging om in 1965 haar tweede leven op te bouwen in Antwerpen, ver weg van de dictatuur van Mao. Haar zoon Philippe Ng schreef haar memoires.

06-06-2013 | Tuyet Nga Bui Thi | Lees verder

Spijtig, dat de vreugde die ik eerstdaags ervoer over de historische keuze van de Gentenaars om te ijveren voor een pluralistische en inclusieve samenleving, een domper kreeg door jouw ommezwaai.

30-05-2013 | Maryam H'madoun | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/journalistiek/archief/boekbesprekingen?page=8