Journalistiek opinies

Vlaanderen is geen afgezonderd eiland, maar is steeds verbonden met de grotere sociale en politieke omwentelingen in onze geglobaliseerde wereld. Daarom zal Kif Kif zo nu en dan ook een Engelstalig artikel publiceren. Een eerste 'Kif Kif English' artikel wordt deze boekbespreking.

22-09-2017 | Véronique Clette-Gakuba | Lees verder

Het vertrouwen tussen jongeren en agenten moet terug opgebouwd worden. Door sterke samenwerkingen met jeugdwerkingen en wijkdiensten. Dit is een project dat veel tijd en geduld vraagt, maar het zal het vertrouwen versterken en zo het werk van de politie makkelijker en aangenamer maken.

15-09-2017 | Yassine Boubout | Lees verder

Waterdichte repliek op de poging om het "cultuurmarxisme" gelijk te stellen aan het neoliberalisme: "Het ‘neoliberalisme’ is geen ‘frame’, geen extern denkkader dat op slinkse wijze aan mensen wordt opgelegd zodat ze neoliberaal handelen."

13-09-2017 | Brecht De Smet | Lees verder

Worden mensen met een migratieachtergrond 'gemiddeld' anders behandeld door winkeliers dan mensen zonder migratieachtergrond? Deze kwestie is vooral interessant in het licht van andere ontwikkelingen. Want het fenomeen beperkt zich niet tot de winkel.

08-09-2017 | Orlando Verde | Lees verder

Pascal Debruyne analyseert in detail de besparingsronde en bestuurlijke onvrede bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

02-09-2017 | Pascal Debruyne | Lees verder

De zogenaamde neutraliteit moet er zijn om de burger gerust te stellen dat de overheidspersoon zijn of haar werk zonder bias uitvoert, maar het is juist deze vorm van 'witte' neutraliteit die mensen met een migratieachtergrond geen toegang geeft tot bepaalde functies bij diezelfde overheid.

30-08-2017 | Imaan Snijders | Lees verder

Kif Kif keurt de veronderstelling dat een persoon niet professioneel kan handelen omwille van de zichtbaarheid van hun geloof af. Dat is een verkeerde veronderstelling die aan de basis ligt van deze manier van denken en beleid maken.

30-08-2017 | Kif Kif | Lees verder

Onderzoekers Maarten Loopmans, Filip Marrécau en Anneleen Kenis brachten tonen in een recent artikel aan dat de ruimtelijke ongelijkheid van luchtkwaliteit in Antwerpen de in beeld de sociale ongelijkheden weerspiegelt en versterkt.

31-07-2017 | Maarten Loopmans, Filip Marrécau en Anneleen Kenis | Lees verder

Racismetrauma is een probleem dat veel meer aandacht verdient. Een trauma (veroorzaakt door een schokkende gebeurtenis zoals een racistische aanval, of door meerdere microagressies) kan immers leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

17-07-2017 | Abbie Boutkabout | Lees verder

Volgens Matthea Westerduin wordt het maatschappelijke gesprek rond racisme bemoeilijkt door een tendentieuze visie op de geschiedenis en door bedenkelijke begrippen zoals de term 'joods-christelijk'. Ze maken sommige vragen en herinneringen mogelijk, maar onderdrukken andere.

10-07-2017 | Matthea Westerduin | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/journalistiek/archief/opinies?page=2