Leven en overleven met steun

19-10-2008 | Marguerite van den Berg (Erasmus Universiteit Rotterdam)

De sociale ondersteuning van Marokkaanse eerste generatie vrouwen

Bron: Internet 07/02/2008 - Marguerite van den Berg (Erasmus Universiteit Rotterdam)  

De sociale ondersteuning van Marokkaanse eerste generatie vrouwen  

Marguerite van den Berg, m [dot] a [dot] vandenberg [at] fsw [dot] eur [dot] nl Erasmus Universiteit Rotterdam                                                                                                                               

Dit artikel is geschreven op basis van onderzoek dat is gefinancierd door het Stedelijk Innovatieprogramma van het Kenniscentrum Grote Steden en NWO (Nu opgenomen in NICIS Institute). Het eindrapport van dit onderzoek is begin 2007 in boekvorm gepubliceerd bij Aksant met de titel: “Dat is bij jullie toch ook zo?” Gender, etniciteit en klasse in het sociaal kapitaal van Marokkaanse vrouwen.  

 

In dit artikel wordt de sociale ondersteuning van arme Marokkaanse vrouwen in kaart gebracht. Daarbij wordt gezocht naar de rol van gender, etniciteit en klasse in de mechanismen van sociale ondersteuning. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe organiseren Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie uit de lagere klasse hun sociale ondersteuning? Deze vraag wordt beantwoord op basis van data uit kwalitatief onderzoek dat in 2005 en 2006 met ongeveer vijftig eerste generatie Marokkaanse vrouwen in de leeftijd van 25-45 jaar is uitgevoerd. Onderzocht zijn de mechanismen van sociale ondersteuning. Met andere woorden: de manier waarop steun wordt uitgewisseld, wie toegang heeft tot ondersteuningsnetwerken en welke soort ondersteuning wordt uitgewisseld. Het ondersteuningsnetwerk van Marokkaanse arme vrouwen bestaat uit familie, vriendinnen, echtgenoten en formele instanties. Vooral instrumentele ondersteuning is voor de vrouwen in dit onderzoek van belang om te kunnen overleven van een klein salaris. Diversiteit binnen deze categorie vrouwen bestaat op basis van de fysieke nabijheid van de familie, de herkomst van de vrouw (ruraal-urbaan) en of familie in de buurt eigen of schoonfamilie is.

  http://www.site.kifkif.be/cri/sociaalkapitaalmarokvrouwen.doc
 

http://www.kifkif.be/actua/leven-en-overleven-met-steun