Mediawatch algemeen

De vrije meningsuiting is een centraal concept in vele artikels van Mia Doornaert. Wilgenhof analyseerde welke invulling Mia Doornaert geeft aan het concept Vrije Meningsuiting in haar Columns.

15-11-2010 | Willemin Wilgenhof | Lees verder

“Alle investeringen in architectuur, cultuur, veiligheid en sociaal werk ten spijt, blijft het De Coninckplein een magneet voor alcoholverslaafden, drugsdealers en –gebruikers” zo luidde de aanhef van een artikel over stadsvernieuwing. Pascal De Bruyne reageert.

08-11-2010 | | Lees verder

Prof. dr Blommaert doet al zo'n twintig jaar vol liefde en toewijding mee aan het publieke debat. Naar aanleiding van enkele verschuivingen pleit hij voor publieke debathygiëne.

01-11-2010 | Jan Blommaert | Lees verder

Nagenoeg dagelijks komen moslims of ‘de islam’ er aan bod. Het zogenaamde islamdebat is altijd nieuws, opnieuw en opnieuw. Ico Maly analyseert de berichtgeving over de film Turquaze.

30-10-2010 | Ico Maly | Lees verder

Samenleven roept positieve connotaties op. Samenleven en dan vooral, goed samenleven, daar kan niemand iets op tegen hebben. Ico Maly plaatst kritische kanttekeningen hierbij.

23-10-2010 | Ico Maly | Lees verder

Ons onderwijs heeft een zeer ernstig probleem inzake het mensbeeld dat het uitdraagt en gestalte geeft. De leerling verschraalt tot een homo economicus, schrijft professor Jan Blommaert.

06-10-2010 | Jan Blommaert | Lees verder

Jan Blommaert analyseert de opmerkelijke paradox van Wilders en andere zelfverklaarde liberalen die de liberale vrijheden onderuit halen.

06-10-2010 | Jan Blommaert | Lees verder

Na de omstandige uitleg over de relatie tussen taal en de samenleving in de eerste aflevering van S Communicatie "! in de multiculturele samenleving kunnen we overgaan naar de kern van deze bijdrage. Zoals reeds geduid kunnen we met een beetje vera

03-06-2010 | Ico Maly | Lees verder

We communiceren er vandaag op los. Bij momenten lijkt communicatie zelfs het enige wat rest in onze samenleving. Hoe vaak stellen politici niet dat ze geen fout gemaakt hebben, maar dat ze het fout gecommuniceerd hebben "!.

03-06-2010 | Ico Maly | Lees verder

De laatste weken werden we terug overspoeld door verkiezingsprogramma's. Prof. Dr. Blommaert keek aandachtig naar Oog in Oog 2010 en analyseerde de impact van het format op het beeld dat zo geconstrueerd werd van de politiek.

03-06-2010 | Jan Blommaert | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/mediawatch/archief/algemeen?page=5