Moskeeën, imams en islamleerkrachten in België

22-10-2008 | Meryem Kanmaz, Mohamed El Battiui & Firouzeh Nahavandi

Bron: Internet 08/02/2008 - Meryem Kanmaz, Mohamed El Battiui & Firouzeh Nahavandi 

Moskeeën, imams en islamleerkrachten in België Stand van zaken en uitdagingen Meryem Kanmaz, Mohamed El Battiui & Firouzeh Nahavandi   Klik hier om het onderzoek te lezen   Er wonen ongeveer 400.000 mensen van moslimorigine in België en, naargelang de bronnen, tussen 9 en 15 miljoen in Europa. De aanwezigheid van de moslims in België en in Europa houdt veel kansen in, maar zorgt ook voor spanningen en conflicten. De discussies en vraagstellingen dienaangaande getuigen dikwijls van een gebrek aan kennis over het onderwerp en van een onvoldoende duurzame dialoog. Daarom lanceerde de Koning Boudewijnstichting in september 2003 een project over dit onderwerp. Dit project wil een sereen debat mogelijk maken waarin zowel culturele, religieuze als maatschappelijke vragen aan bod kunnen komen.   De beoogde doelstellingen zijn: - een bijdrage leveren tot een betere kennis, een vollediger perceptie van de kansen en uitdagingen, verbonden aan de aanwezigheid van de islam en de moslims in België en in Europa; - bijdragen tot de verspreiding van deze kennis en ‘goede praktijken’, vooral naar beleidsverantwoordelijken die in verschillende sectoren van de samenleving (openbare diensten, burgersamenleving, ondernemingen, onderwijs…) beslissingen moeten nemen gelinkt aan deze materie.   Om deze doelstellingen te verwezenlijken, organiseert de Stichting een meerjarig discussieforum voor uitwisseling en reflectie. Dit forum nodigt mensen met verschillende achtergronden en culturen, vanuit diverse maatschappelijke sectoren, uit om met elkaar de discussie aan te gaan. Het forum omvat twee luiken: een Belgisch luik dat zich concentreert op de uitdagingen die zich stellen in de context van ons land, en een Europees luik. Voor het Belgisch luik is een begeleidingsgroep opgericht onder het voorzitterschap van Jan GRAULS, Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze groep is samengesteld met personen uit verschillende sectoren van de Belgische samenleving, gekozen omwille van hun expertise en ervaringsdeskundigheid in de materie. De groep helpt de Stichting bij het bepalen van de thema’s waarover het debat moet gaan. Het Europese luik wordt hoofdzakelijk ontwikkeld in samenwerking met het European Policy Centre (www.theepc.net).   Momenteel werkt de groep aan twee thema’s: de imams en islamleerkrachten enerzijds en de vragen en uitdagingen binnen de gezondheidssector anderzijds. De groep heeft aan Meryem Kanmaz van de Universtiteit Gent en Firouzeh Nahavandi van de ULB gevraagd een rapport voor te bereiden over het eerst onderwerp. U vindt dit rapport in deze publicatie. We wijzen er tot slot nog op dat dit rapport in de eerste plaats een status quaestionis wil zijn en geen exhaustieve wetenschappelijke analyse. Doel is het denkwerk te voeden in verband met maatregelen die zich opdringen om het samenleven in België te bevorderen.

  Koning Boudewijnstichting, september 2004  

 

http://www.kifkif.be/actua/moskeea%C2%ABn-imams-en-islamleerkrachten-in-belgia%C2%AB