N-VA vervalt in leugens om stemmen te winnen!

30-05-2012 | Ali Salmi

Van een oppositiepartij kan je verwachten dat ze al in verkiezingsmodus staan en dat ze met goedkope “oneliners” de gewone Mechelaars willen beïnvloeden. Op zich heb ik daar geen probleem mee, zolang ze geen leugens verkondigen. Als de uitspraken van N-VA over het diversiteitsbeleid in Mechelen een voorbode mogen zijn op een toekomstig beleid dan vrees ik het ergste. Ik stel voor dat de mensen van N-VA eerst eens kijken naar de realiteit eer ze in de toekomst nog “gratuite” uitspraken doen over het huidig beleid.

Bij de voorstelling van de lijst van N-VA was men trots dat ze verschillende “allochtone” kandidaten konden voorstellen en dat dit een bewijs was dat zij voor een “echt” diversiteitsbeleid staan en niet één bevolkingsgroep zullen voortrekken.

Ten eerste ben ik blij dat er verschillende “allochtone” kandidaten zijn, maar op zich is dit ook geen spectaculair nieuws. Iedere partij die pretendeert om op te komen voor alle Mechelaars moet inzien dat Mechelen een multiculturele stad is en dat ze bestaat uit verschillende culturen en gemeenschappen. Het is dus niet zo vreemd dat er kandidaten opduiken uit al deze geledingen. Andere partijen zullen hetzelfde doen. De vraag is enkel of deze mensen ook na de verkiezingen nog een rol van betekenis zullen spelen. Ik hoop het van harte, het kan onze stad enkel ten goede komen, maar of het ook effectief het geval zal zijn valt dus nog af te wachten. Ik dank alvast de N-VA om mijn “PR” te verzorgen. Ze mogen zo voort doen, maar dan wel met meer kennis van zaken.

Wat de uitspraken betreft over het diversiteitsbeleid van de stad Mechelen kan ik kort zijn. Ik raad in de eerste plaats de mensen aan om het beleid eens eerst grondig te bestuderen vooraleer men uitspraken als deze doet. Wil men geloofwaardigheid opbouwen dan doe je dat nog altijd door met kennis van zaken te spreken over bepaalde zaken en niet door “gratuite” leugens te verspreiden. Indien in Mechelen echt systematisch één bepaalde bevolkingsgroep zou worden voorgetrokken denk ik niet dat het Mechelse diversiteitsbeleid als een rolmodel zou beschouwd worden in Vlaanderen. We zouden er niet voor geroemd worden en kandidaat zijn om de Emancipatieprijs te winnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt door allochtone en autochtone Vlamingen, dichter bij elkaar te brengen en hen steunen om in solidariteit voor elkaar op te komen.

Men moet zelfs niet veel moeite doen om te zien dat ons beleid een beleid is dat gericht is op alle “allochtone” en “autochtone” Mechelaars. Als we kijken naar de subsidies die we uitdelen in het kader van het reglement ‘Een Stimulans voor het Allochtone Verenigingsleven’ en ‘Subsidies voor interculturele activiteiten’ dan merk je al snel dat iedereen hiervoor in aanmerking komt en kan rekenen op ondersteuning. Als we kijken naar de werkzaamheden van het inter-levensbeschouwelijk platform ‘Tussen hemel en Mechelen’. Zij wil het ‘samenleven in diversiteit’ bevorderen door kennismaking en ontmoeting te stimuleren tussen de verschillende levensbeschouwingen in Mechelen. Als we kijken naar de activiteiten die door onze eigen dienst worden opgezet of ondersteund. Denken we hier maar aan onze studiedag over een lokaal diveristeitsbeleid of de activiteiten van de werkgroep PSHENA, die de interactie tussen Mechelen en de Assyrische gemeenschap helpt bevorderen. Eind 2010 was er ook een heuse PSHENA-dag een ontmoetingsdag tussen autochtone Mechelaars en Assyrische Mechelaars. Bij mijn weten hebben we nog geen “Marokkaanse” dag georganiseerd. Tenslotte was er nog het event “Mechelen Mixt” dat zorgde voor culturele ontmoetingen in Mechelen.

Dit is maar een kleine greep uit ons beleid dat al voldoende aantoont dat de uitspraken van N-VA op niets steunen. Indien men pretendeert echt een alternatief te zijn, dan raad ik hen aan om eerst met kennis van zaken over bepaalde zaken te praten. Indien dit nog niet lukt, wat mogen we dan verwachten wat ze effectief zouden realiseren? Ik ben er alleszins van overtuigd dat alle Mechelaars wel voldoende kennis hebben wat er in hun stad gebeurd en op basis daarvan een gefundeerde keuze zullen maken. En dat zal een keuze zijn voor mensen die daadwerkelijk iets realiseren en niet voor diegene die staan te roepen langs de zijlijn!

De uitspraken zijn puur populistisch, grotesk en op de man spelend. Ze viseren duidelijk één groep van Mechelaars en willen met hun uitspraken groepen tegen elkaar opzetten. Daar pas ik resoluut voor. Ik hou van Mechelen en ik werk keihard om Mechelen nog aangenamer te maken voor iedereen, zoals we recent ook met de campagne ‘Mechelen houdt van iedereen’ hebben aangetoond.
 

http://www.kifkif.be/actua/n-va-vervalt-in-leugens-om-stemmen-te-winnen