Onderzoek

Na de afschaffing van het woord allochtoon door De Morgen startte Nassira Miki, onder begeleiding van Prof dr Ellen Van Praet, haar thesisonderzoek om na te gaan in welke mate het debat rond het woord ‘allochtoon’ effectief leefde bij allochtone jongeren.

29-01-2014 | Nassira Miki | Lees verder

Integratie wordt dagelijks gebruikt, maar in de regel gebruikt men het als een enkelvoudig begrip met één richting: van de marge naar het centrum. Jan Blommaert onderstreept het ideologisch karakter van dit verhaal en pleit voor een empirische en dus complexe benadering.

07-12-2013 | Jan Blommaert | Lees verder

De8 vzw wou met dit verkennend en praktijkgericht onderzoek de extra drempels in kaart brengen die druggebruikers uit etnisch-culturele minderheden en hun familie ondervinden alvorens ze zich met hun problematiek aanbieden bij een drugshulpverleningcentra.

31-08-2013 | De8 | Lees verder

De negatieve houding ten aanzien van ‘de Ander’ zou grotendeels herleidbaar zijn tot ‘religieuze opvattingen’ en ‘cultuur’. Noch ‘klasse’, noch veel andere socialisatiemechanismen en –contexten passeren de revue of spelen een fundamentele rol. Onderzoek 'Jeugd' onder de loep gelegd.

01-08-2013 | Pascal Debruyne (UGent-MENARG) & Jan Naert (UGent) | Lees verder

Jan De Nul kan dan wel goed baggeren, dat hij z'n modder uitgiet op de Belgische bevolking en haar werknemers dat is niet alleen minnetjes, maar volledig onterecht, zeker als elkeen kan vaststellen dat de cijfers die hij gebruikt nergens op slaan. Lees hier een correcte analyse.

25-06-2013 | Jan Hertogen | Lees verder

Uit onderzoek van de vakgroep Sociologie van de UGent blijkt dat migranten vaak al bij het eerste telefonisch contact worden uitgesloten als kandidaat-huurders van een woning. Enkel een Arabisch-klinkende naam hebben is reeds voldoende om door één op acht verhuurders meteen afgewezen te worden.

19-06-2013 | UGent - Koen Van der Bracht/ Bart Van de Putte | Lees verder

In deze antropologische veldstudie wordt onderzocht hoe de ruimtelijk verspreide 2e generatie Indiërs en Pakistanen in België in een context van interne sociale, religieuze, taalkundige en economische verscheidenheid overgaan tot de uitvinding van een eigen etnische identiteit en cultuur

16-05-2013 | Rose-Lima Van Keer | Lees verder

Er is een lange traditie waarbij men etnisch gemengde buurten graag bestempelt als ‘onleefbaar’. Het feit dat dergelijke buurten – men vindt ze in alle steden vandaag de dag – vaak ook socio-economisch erg laag scoren speelt daarbij een rol.

18-04-2013 | Jan Blommaert | Lees verder

Ontwikkelingen in de zorgsector kunnen niet los gezien worden van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen. We kijken op een actuele manier naar allochtonen in onze samenleving om van daaruit op zoek te gaan naar hulpverleningsvormen aangepast aan de huidige immigrant in onze samenleving.

22-02-2013 | Aleidis Devillé & Jurgen Basstanie | Lees verder

Naar aanleiding van de trefdag over diversiteit in de media van het Kabinet Lieten op 14 december 2012, presenteerde het Minderhedenforum haar mediarapport ‘Media: weg van clichés’, met tien aanbevelingen voor mediamakers. Kif Kif bekijkt het rapport van dichtbij.

20-12-2012 | Malinee Lebegge | Lees verder
http://jobs.kifkif.be/actua/onderzoek/archief?page=3