Onderzoek

Terwijl opiniemakers steeds weer de degens kruisen over ‘de verloedering van onze standaardtaal’, maar hoe zit het met het taalgebruik van bijvoorbeeld jongeren? Heleen Mercelis volgde twee Antwerpse jeugdverenigingen een jaar lang met een bandopnemertje.

06-12-2012 | Kif Kif | Lees verder

In het kader van het lustrumcongres ‘Humanities Perspectives’ aan de Universiteit Tilburg verwoordt Jan Blommaert zijn zorgen rond de toekomst van de geesteswetenschappen door middel van een grondige analyse van de druk op de geesteswetenschappen.

08-11-2012 | Prof. Dr. Jan Blommaert | Lees verder

Youssra El Morabiti schreef haar masterproef in opdracht van de universiteit van Antwerpen voor het bekomen van de graad van ‘Master in de Sociologie’. Het onderwerp van haar scriptie is: ‘De transitie van Turkse en Marokkaanse BSO en DBSO leerlingen naar de arbeidsmarkt.’

25-10-2012 | Youssra El Morabiti (UA - Master Sociologie) | Lees verder

Een analyse van de manier waarop het integratiedebat vorm krijgt binnen het discours van de Vlaamse democratische partijen. Onderzoek van Lieselot Steyaert, student Master Sociale en Culturele Antropologie aan de KULeuven

30-09-2012 | Lieselot Steyaert (Kuleuven) | Lees verder

Amber Dierckx, student aan de KULeuven , bestudeerde de impact van religie op de identiteit van jongeren en interviewde hiervoor 4 jongeren van de St. Egidius gemeenschap over 'de gemeenschap' en 'geloven'.

27-09-2012 | Amber Dierckx | Lees verder

In deze paper onderzoeken Blommaert & Varis het fenomeen van de Hijabista’s: de fashinista’s met hoofddoek, die de grenzen aftasten van de publieke perceptie van gesluierde vrouwen, zowel binnen de islam als erbuiten.

05-09-2012 | Jan Blommaert & Piia Varis | Lees verder

De democratie staat onder druk. De roep om een efficiënter en sneller systeem dat voldoet aan 'de noden van de economie' weerklinkt meer en meer en niet door de minste opiniemakers. Prof. Jan Blommaert analyseert deze roep minutieus en stelt vast dat de economie onze democratie overneemt.

18-08-2012 | Prof. Dr. Blommaert | Lees verder

Kinderen hebben vaak het hart op de tong, ze zeggen wat ze denken en wat in hen opkomt. Vaak wordt gezegd dat onze kinderen de toekomst zijn. Hoe en wat zij denken, is zeer bepalend voor ‘onze’ toekomst en de omgang met anderen. Hun beeldvorming is dus belangrijk.

21-06-2012 | Sara Lanoye | Lees verder

“Ze zijn gewoon verschillend, hebben een ander geloof, een andere kleur, dragen andere kleren en zijn dus gewoon anders. Dat zorgt gewoon voor problemen.” - Sara Lanoye maakt een bespreking van de beeldvorming over allochtonen bij 12-jarige autochtone Belgische meisjes.

21-06-2012 | Sara Lanoye | Lees verder

Sommige visies en meningen zijn niet sensationeel genoeg om de doelgroep van de Vlaamse Media te bekoren. Journalistiek als een middel om lezers te ronselen, wààr ligt het verschil met het politiek steekspel?

15-06-2012 | Omar Fathi | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/onderzoek/archief?page=4