Onderzoek

Psychologie is doorheen de laatste jaren geëvolueerd tot een zeer technische bezigheid. Recent zien we echter een merkwaardig verschijnsel: het werk van Erich Fromm lijkt plots terug aan populariteit te winnen. Jan Blommaert verklaart zijn nieuwe populariteit.

23-05-2012 | Prof. Dr. Jan Blommaert | Lees verder

Migranten over hun uitdagingen met integratie in 15 Europese steden

09-05-2012 | KBS publicaties | Lees verder

De resultaten zijn vrijgegeven door het kabinet van Geert Bourgeois. Via de website van het Steunpunt (www.steunpuntgelijkekansenbeleid.be) zijn de onderzoeksrapporten raadpleegbaar.

30-03-2012 | Steunpunt Gelijkekansenbeleid | Lees verder

EUROSTAT presenteert haar (Engels) rapport “Migranten in Europa - een statistisch portret van de eerste en tweede generatie”

19-03-2012 | ESF-Agentschap | Lees verder

Socioloog Jan hertogen publiceert (NPdata) het rapport Bug 157 over het percentage Moslims in Brussel en vraagt bevoegde politici wanneer er een update komt van de migratie gegevens die laatst dateren van 2007?

14-02-2012 | Jan Hertogen | Lees verder

In het werkveld worden heel wat vragen gesteld over moslims met een functiestoornis en over de beleving van disability binnen moslimgezinnen. Zelden worden deze vragen ook gesteld aan moslims zelf. Nochtans zijn zij één van de belangrijkste schakels in de zoektocht naar antwoorden.

05-02-2012 | Karima El Boujaddayni | Lees verder

Brussel, 27 januari - De gemeentepolitiek weerspiegelt maar voor de helft de etnisch-culturele diversiteit. Dat stelt het Minderhedenforum vast in een studie gemaakt naar aanleiding van de lokale verkiezingen van oktober 2012. Download hier het volledige rapport.

27-01-2012 | Minderhedenforum | Lees verder

Glenn Audenaert is de eerste politiebaas die uitdrukkelijk het positieve criminaliteitsbilan van Brussel de laatste jaren in het licht stelt bij Jan Hautekiet (Radio 1, 05/01/2012, 11h-13h, Touché). De cijfers op een rij.

06-01-2012 | Jan Hertogen | Lees verder

Op 4,5 en 6 oktober 2011 kregen we op bezoek:
ANTTONEN Ritva, Diensthoofd Volwassenenwelzijn en Basisveiligheid bij het stadsbestuur van Jyväskylä. Tevens is zij lid van de regionale Roma Adviesraad.

07-12-2011 | Toon Machiels | Vroem vzw | Lees verder

Aan basis van de keuze van het onderwerp ligt de vaststelling dat er weinig bekend is over de factoren die de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten verklaren en de wijze waarop hun loopbaan gestalte krijgt.

25-11-2011 | Johan Geets | Steunpunt Gelijke Kansen, UA en Universiteit Hasselt | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/onderzoek/archief?page=5