Onderzoek

Hoewel het allesbehalve duidelijk is wat nu eigenlijk met ‘integratie’ wordt bedoeld, heerst in West-Europa toch min of meer de consensus dat er een minderhedenbeleid moet worden gevoerd onder de vlag van ‘integratie’.

23-11-2011 | François Levrau | steunpunt Gelijke Kansen, UA en Universiteit Hasselt | Lees verder

Hoe meer media-aandacht, des te meer voorkeurstemmen een politicus haalt en hoe belangrijker de rol die hij of zij in het beleid kan spelen. Maar, wanneer is een politicus verzekerd van mediabelangstelling?

17-11-2011 | Julie De Smedt, Marc Hooghe & Stefaan Walgrave (UA & KUL|ENA) | Lees verder

De massamedia zijn voor middenveldorganisaties levensnoodzakelijk. Aangezien het middenveld geen directe toegang heeft tot het parlement, is het genereren van media-aandacht een belangrijk kanaal om op de politieke agenda te wegen.

04-10-2011 | UA & KUL en ENA | Lees verder

Elk jaar komen duizenden nieuwkomers naar België. De organisatie van het inburgeringstraject is één van de initiatieven van de Vlaamse Overheid om het onthaal en de integratie van deze nieuwkomers zo vlot mogelijk te laten verlopen.

29-08-2011 | Sara Schroé | Universiteit Gent | Lees verder

Deze tekst is een algemene en schematische inleiding op superdiversiteit als fenomeen en als paradigma van onderzoek en beleid. Hij is geschreven als antwoord op een aantal vragen om toelichting vanuit diverse sectoren in de samenleving

27-06-2011 | Prof. Dr. Jan Blommaert | Lees verder

De voorbije jaren is het debat over migratie en integratie steeds verder gepolariseerd, zowel in België als op Europees niveau.

08-06-2011 | Nathalie Perrin – Onderzoekster | Marco Martiniello – Promotor voor KBS | Lees verder

ZOEM
Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten

08-06-2011 | Johan Geets & François Levrau | Lees verder

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (het Instituut voor Migratie en Etnische Studies) presenteerden vrijdag 24 september de resultaten van de eerste studie naar de aard, omvang en dreiging van de salafistische (streng orthodoxe islamitische) ge

03-06-2011 | Jean Tillie, Sjef van Stiphout & Ineke Roex | Lees verder

Wie voelt zich gentegreerd? Een interdisciplinaire analyse van patronen van identificatie en participatie van drie immigrantengroepen in Vlaanderen.
Initiator: Universiteit Antwerpen

03-06-2011 | Franois Levrau | Lees verder

De nieuwe vertaling van Alexis de Tocquevilles klassieker, 'De La Démocratie en Amérique' is de aanleiding voor Jan Blommaert om zijn licht te laten schijnen op de staat van onze democratie. Hoe staat het met die democratie en haar fundament: het gelijkheidsbeginsel.

28-05-2011 | Jan Blommaert | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/onderzoek/archief?page=6