Onderzoek

Een agendapunt van het federale regeerakkoord dat op 18 maart 2008 werd afgesloten, was het opstarten van Rondetafels van de Interculturaliteit op initiatief van Vice-Eerste minister Joëlle Milquet, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid.

10-11-2010 | Tafel van de interculturele dialoog | Lees verder

Op 5 januari startte het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie in opdracht van het het Departement CJSM - Kennisknooppunt interculturaliseren, een onderzoek naar de effecten van het Vlaams actieplan interculturaliseren van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport.

08-11-2010 | CIMIC | Lees verder

In dit nieuw verslag onderzoekt het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) racisme in de sport in detail.

04-11-2010 | FRA | Lees verder

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has published results from a survey of 3,000 Muslim and non-Muslim young people about their experiences of and attitudes towards discrimination, social marginalisation and violence.

28-10-2010 | FRA | Lees verder

Deze masterproef handelt over het vraagstuk van de toenemende diversiteit in de hedendaagse samenleving.

08-10-2010 | Karolien Poisqhhuet | Lees verder

Het horizontale gelijkekansenbeleid, met name gendermainstreaming, non-discriminatie en diversiteitsmanagement, wordt in toenemende mate gesteund en verspreid door de Europese Gemeenschap.

19-03-2010 | Motmans, Cortier, Celis, Meier & Woodward | Lees verder

Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren tot een theorie van internationale arbeidsmigratie van hooggeschoolden, met specifieke aandacht voor gender

10-03-2010 | Johan Geets, prof dr. Chris Timmerman & prof. dr. Dimitri Mortelmans | Steunpunt Gelijke Kansen | Lees verder

In 2008 vroeg de Koning Boudewijnstichting aan de universiteit van Rabat om een onderzoek uit te voeren dat bedoeld was om de mensen van Marokkaanse herkomst die in België wonen, beter te leren kennen.

18-01-2010 | Sami Zemni, | Lees verder

Als gevolg van technologische ontwikkelingen, globalisering en migratie is Nederland nooit eerder zo multicultureel geweest. Nederland is thans een land met honderden nationaliteiten en een veelvoud aan culturen en volksculturen.

14-12-2009 | Prof. Dr. Wasif Shadid | Lees verder

Eerste Europese enquête naar minderheden:discriminatie in Europa in kaart gebracht Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) maakt de resultaten bekend van een enquête onder meer dan 23 000 mensen....

10-12-2009 | FRA | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/onderzoek/archief?page=8