Ongelijke kansen en ervaren discriminatie

29-06-2009 | IPSO

Immigratie en de daar op volgende integratie van nieuwkomers is één van de belangrijkste uitdagingen voor Europa’s grote steden. De integratie van de tweede generatie -de kinderen van immigranten die in het land van migratie zijn geboren- is cruciaal voor dit proces, omdat zij vandaag de dag een steeds groter deel van de grootstedelijke jeugd vormen. Dit onderzoek bekijkt de ongelijke kansen en ervaren discriminatie van jongeren uit de tweede generatie.

Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de Turkse en Marokkaanse tweede generatie

Immigratie en de daar op volgende integratie van nieuwkomers is één van de belangrijkste uitdagingen voor Europa’s grote steden. De integratie van de tweede generatie -de kinderen van immigranten die in het land van migratie zijn geboren- is cruciaal voor dit proces, omdat zij vandaag de dag een steeds groter deel van de grootstedelijke jeugd vormen.

Het onderzoek van TIES richt zich op het onderwerp integratie. Zowel in economische zin, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeid, als ook in sociale zin, zoals op het terrein van identiteit. Omdat er slechts weinig statistische gegevens over deze groep zijn, en de bestaande gegevens niet internationaal vergelijkbaar zijn, is het belangrijkste doel het creëren van een eerste vergelijkbare Europese database, waarvoor er 10.000 respondenten worden geïnterviewd in vijftien Europese steden. Dit is niet alleen van belang voor een beter algemeen begrip van integratie processen, maar ook voor het ontwikkelen van beleid op verschillende niveaus.

TIES is een internationaal onderzoeksproject dat zich richt op de nakomelingen van immigranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië in vijftien Europese steden in acht landen. Maar TIES biedt ook een gemeenschappelijk raamwerk voor diverse activiteiten rond onderzoek en training, de overdracht van kennis, beleidsaanbevelingen en korte films.

In België is het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (IPSO) van de KULEUVEN verantwoordelijk voor het Belgische luik van dit grootschalig onderzoek. Hier focussen ze op de integratie van Marokkanen en Turken in België . Hiervoor bevragen ze mensen uit deze groepen tussen de 18 en 35 jaar. Dit onderzoek bekijkt de ongelijke kansen en ervaren discriminatie van jongeren uit de tweede generatie.

http://www.kifkif.be/actua/ongelijke-kansen-en-ervaren-discriminatie