Oproep voor een kritisch bewustzijn

11-10-2008 | Karima Amezian

Ik ben zo vrij hier een mening neer te pennen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen zoals o.m. Deutsche Bank en het proces van Hans Van Temsche. Bron: Kif Kif Vlaanderen biedt  nochtans heel wat kansen voor een welgemeende openheid en dialoog. Het bewijs vind ik dagelijks terug bij de talloze mensen uit mijn omgeving die mij niet in een hokje plaatsen omwille van mijn huidskleur en mij inspireren door hun openheid en respect. 08/10/2007 - Karima Amezian   Ik ben zo vrij hier een mening neer te pennen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen zoals o.m. Deutsche Bank en het proces van Hans Van Temsche. De berichtgeving rond deze gebeurtenissen geven me een déjà vu-gevoel. Het bekende, en ondertussen versleten, plaatje van meer dan 30 jaar geklets over multicultureel samenleven, diversiteithandvesten en mooie verklaringen wordt terug opgelegd. Hetzelfde discours hoorde ik in mijn kinderjaren, tijdens mijn adolescentie en nu als volwassene is dit verhaal nauwelijks geëvolueerd.  Een discours dat via de media zijn weg vindt naar mijn huiskamer, me interpelleert en me telkens met de neus op de feiten drukt. Het meest van al betreur ik de houding van onze Vlaamse Openbare Omroep VRT die verondersteld wordt de omroep te zijn van ALLE Vlaamse belastingbetalers, ongeacht hun afkomst of die van hun voorouders. Voor een instelling met een essentiële maatschappelijke opdracht in het bevorderen van de sociale cohesie is het beschamend telkens weer te moeten vaststellen dat ze er nog steeds niet in slaagt het cliché-denken en het  ‘standaard Vlaams wit’ perspectief te overstijgen. Enkele voorbeelden verduidelijken dit:  

  • Toen het op Ter Zake ging over DB: zei de journaliste die DB interviewde iets in de trant van "DB heeft een diversiteitscharter ondertekend en zelfs een clipje met een zwartje er op.."
  • Siegfried Bracke gaf (een tijd geleden) het volgende commentaar bij het feit dat steeds meer Belgen zich tot de islam bekeren "Dames en Heren, als dat niet beangstigend is..."
  • Een paar weken geleden klonk het hoofdnieuws bij Radio 1:  "Allochtone vrouwen weigeren mannelijke gyneacoloog".  Een opgeklopte zaak naar mijn aanvoelen... want ik ken een heleboel allochtone vrouwen die daar geen enkel probleem mee hebben. Als ze daar al een probleem mee hebben, zijn het ook vaak niet hun mannen die dat verbieden.  
  • Om de haverklap krijgen we te horen dat allochtonen slecht presteren op school en geen werk vinden. Waarom niet meer de goeie voorbeelden in beeld brengen? Die zijn er meer dan genoeg! 
  • Er kan amper gepraat worden over een Marokkaan zonder dat zijn plaats in de samenleving en zijn religie erbij wordt gehaald. Is het dan een kwestie van goed te categoriseren? Bovendien wordt maar al te vaak de Ali met de Pet aangesproken als vertegenwoordiger van een hele gemeenschap of de islam. Hij wordt dan het liefst aangesproken als er problemen zijn of iets exotisch te melden valt.. 
  • Heb jij al dikwijls positieve reportages gezien over Afrika? 
  • Waarom zijn er binnen de VRT zo weinig gekleurde journalisten, presentatoren...dat verhaaltje van we vinden ze niet ....horen we al zo lang.
  • Als ik naar BBC-world luister hoor ik een significant verschil in de manier waarop aan berichtgeving wordt gedaan, en zelfs de RTBF is op dat vlak stukken beter

Goed bedoelde initiatieven, zoals de Marokkaan of Turk in de Vlaamse soaps, schieten volledig hun doel voorbij zolang journalisten en programmamakers vasthouden aan hun veralgemeningen, hun vooringenomen houding en als zij enkel interesse blijven tonen voor gepolariseerde standpunten.   Zolang op dat vlak geen kritisch bewustzijn ontstaat kan geen open visie op de wereld en de maatschappij groeien en zal het mooie papieren diversiteitbeleid van de VRT en haar engagement voor een evenwichtige beeldvorming dode letter blijven. Vlaanderen biedt  nochtans heel wat kansen voor een welgemeende openheid en dialoog. Het bewijs vind ik dagelijks terug bij de talloze mensen uit mijn omgeving die mij niet in een hokje plaatsen omwille van mijn huidskleur en mij inspireren door hun openheid en respect. Hierbij een warme oproep aan de VRT om die kansen op te zoeken en aan te grijpen. Tevens een warme oproep aan Minister Geert Bourgeois om werk te maken van ZICHTBARE resultaten voor meer waardigheid en respect voor de verschillen in de samenleving binnen de Vlaamse openbare omroep.   

http://www.kifkif.be/actua/oproep-voor-een-kritisch-bewustzijn