Over racisme en beeldvorming in het Israëlisch -Palestijnse conflict

14-07-2014 | Ico Maly

De tweede intifada begint op 28 september 2000. Hiermee komt het Israëlisch- Palestijnse conflict terug in de internationale schijnwerpers. Palestijnse ‘terroristen’, bomaanslagen, zelfmoordacties, Israëlische vergeldingsacties, … zijn concepten die dagelijks op ons scherm gebrand worden. De media-berichtgeving steunt op heel duidelijke categoriseringen en heeft heel duidelijke machtseffecten.

In deze voorstudie en scriptie (UGent, 2001, post-master: Ontwikkelingssamenwerking, optie politiek en conflict) analyseert Ico Maly de beeldvorming over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Deze analyse wordt uitgevoerd op basis van artikels uit de periode van Oktober 2000 tot Mei 2001. In de eerste plaats zal het discours blootgelegd worden. Deel 1.2 zal de kernbegrippen van dit discours belichtten.

In deel 1.3 worden verschillende artikels uit twee Israëlische kranten (Ha’aretz en Jeruzalem Post) geanalyseerd volgens de methode van de Linguistic Pragmatics. In dit discours gaat Maly op zoek naar de definiëringen van de groepsidentiteiten en de eigenschappen die aan deze groepsidentiteiten verbonden worden. In eerste instantie analyseert hij de stereotypen die de status van “common sense” bezitten in deze conflictverslaggeving. Aan de hand van de gebruikte beelden gaat Maly vervolgens op zoek naar de ideologische fundamenten die aanwezig zijn in de normaliteit van de gehanteerde beelden.

Maly gaat dus op zoek naar het discours en de verborgen motivatie van dit discours. Een discours ontstaat in een bepaalde maatschappij en beïnvloedt tevens deze maatschappij: het draagt bij tot de constructie van sociale en conceptuele netwerken.

Deze netwerken zullen hier geanalyseerd worden. Zoals reeds gezegd zal de ‘objectieve’ nieuwsverslaggeving uit Ha’aretz en Jeruzalem Post als basisbronnen gebruikt worden. Deze zullen doorheen dit werk verbonden worden met bronnen afkomstig uit de internationale pers, uit regeringsmededelingen, van sociale wetenschappers, etc.      

Het resultaat is een ontluisternde analyse die zowel inzicht verschaft in het conflict als in de machtseffecten. Het toont aan hoe kolonialisme en onderdrukking genormaliseerd wordt door ze te verpakken in een veiligheidsdiscours dat steunt op heel duidelijke categoriseringen. En helaas  blijft dat discours vandaag nog altijd circuleren. Een eye-opener. 

 

Lees meer over het Israëlisch-Palestijnse conflict en beeldvorming op Kif Kif

http://www.kifkif.be/actua/over-racisme-en-beeldvorming-in-het-israelisch-palestijnse-conflict