[Persbericht] Gebeurtenissen van Molenbeek – 13 juni 2012


Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft met grote aandacht de gebeurtenissen gevolgd van de voorbije dagen in Sint Jans Molenbeek (interpellatie van een dame met niqab, onlusten, agressie tegen twee jonge politieagenten…).

We wensen allereerst een snel herstel toe aan de twee politieagenten die het slachtoffer werden van een onaanvaardbare aanval door een blijkbaar geïsoleerd individu.

Met de grootste stelligheid veroordelen we de aanval tegen de ordediensten, evenals de uitspraken van de leden van de extremistische groep Sharia4Belgium.

De personen die uitspraken hebben gedaan in naam van Sharia4Belgium zijn helemaal niet representatief voor de moslimgemeenschap. De meeste Belgische burgers van moslimovertuiging wensen op een vreedzame, democratische wijze samen te leven in goede verstandhouding met de medeburgers.

Het EMB is in permanent overleg met de overheid en de moslim actoren op het terrein om deze dialoog en dit samenleven te versterken.

Mogen we hierbij ook iedereen (pers, politici) uitnodigen zich te weerhouden van elke foutieve voorstelling en amalgaam waarbij de moslimgemeenschap eens te meer zou gebrandmerkt worden.


Semsettin UGURLU
Voorzitter

 

http://www.kifkif.be/actua/persbericht-gebeurtenissen-van-molenbeek-%E2%80%93-13-juni-2012